Tranås kommun

Nytt avtal med regeringen om höghastighetsjärnvägen

[2017-03-29] Regeringen har genom Sverigeförhandlingen överlämnat ett förslag på uppdaterat avtal som ska tecknas mellan Tranås kommun och staten gällande höghastighetsjärnvägen. Avtalet innebär en del förändringar, bland annat har förskottsbetalningen på 18,5 miljoner kronor för Tranås del förhandlats bort.

Infrastrukturpropositionen som presenterades under Almedalsveckan föregående sommar innebar vissa nya förutsättningar som påverkade kommunernas ramavtal med Sverigeförhandlingen. Under mars månad har regeringen träffat samtliga berörda kommuner och regioner längs sträckan för att diskutera innehållet. Förändringar för Tranås del är bland andra att den begärda förskottsbetalningen på 18,5 miljoner kronor har förhandlats bort.

- Vi ska återkoppla det här till politiken imorgon torsdag, men från projektgruppen finns inget att ifrågasätta i avtalet, säger Bo Horndahl, projektledare för Götalandsbanan i Tranås.

Anslagsfinansiering

Ytterligare förändringar är att höghastighetsjärnvägen ska byggas i den takt som ekonomin tillåter, så kallad anslagsfinansiering, samt att ett nytt kapitel i ramavtalet har införts ”Villkor för uppfyllande av parternas åtaganden”.

- När det gäller antalet nya bostäder som ska uppföras är siffrorna fortfarande de samma, det vill säga 2 000 alternativt 500 beroende på var den nya stationen kommer att ligga. Även medfinansieringen på 200 miljoner kronor är oförändrad för vår del, säger Bo Horndahl.

Tranås kommun har fram till den 11 april på sig att komma med synpunkter på avtalet till regeringen.

Corshammar granskar ÅVS:en

Parallellt pågår även en analys av Trafikverkets återvalsstudie gällande dragning av höghastighetsjärnvägen genom Tranås och det nya stationsläget. Tranås kommun har beslutat att återigen anlita expert Per Corshammar för att gå igenom Trafikverkets utredning, som senare ska lämnas in till Sverigeförhandlingen. Synpunkter på denna ska vara Trafikverket till handa den 20 juni.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR