Tranås kommun

Nytt förslag om avfallsföreskrifter

Nu kan du tycka till om förslaget till nya avfallsföreskrifter för Tranås kommun. Samrådet pågår fram till 14 maj.

I avfallsföreskrifterna bestäms hur hushållsavfallet ska
sorteras, men det finns också regler för hämtningsintervall och utformning av
avfallsutrymmen och transportvägar.

De nya föreskrifterna hoppas vi ska vara enklare att ta till
sig. Varje kommuninvånare berörs ju av föreskrifterna på ett eller annat sätt
och det är viktigt att man lätt kan ta reda på vad som gäller, säger Emma Ross,
miljöingenjör på Projektavdelningen.

Som hushållsavfall räknas allt från soppåsen hemma till
grovavfallet som lämnas på återvinningscentralen. Även slam från enskilda
avlopp hör dit. I föreskrifterna regleras också vilka undantag som kan göras
och hur man ansöker om dessa, t.ex. om man vill gå ihop flera hushåll och dela
kärl.

Mer information om samrådet hittar du här.Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR