Tranås kommun

Öppet sammanträde med Kultur- och fritidsnämnden

Publicerad 2019-10-14

Välkomna till Tranås Stadshus den 14 oktober kl 13.30. Under mötet kommer det finnas möjlighet att ställa frågor.

Agenda

Vi kommer bland annat att behandla nämndens reglemente och förslag till taxor för 2020.
Kl 14.00 inviger nämndens ordförande utställningen Normstorm. Under mötet kommer det finnas möjlighet att ställa frågor.
Fullständig kallelse finns att hämta på www.tranas.se och Tranås Direkt.

Plats

Måndag 14 oktober kl 13.30-17.00 i Tranås Stadshus, Tranan 1.
Välkomna!
/Kurre Carlsson (L) ordförande

Kallelse till kultur- och fritidsnämndens sammanträde

 

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR