Tranås kommun

Pandemilagen - så här berörs du som företagare

Publicerad 2021-01-13

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Här redogör vi för hur du som driver företag i Tranås påverkas av de nya reglerna.

Den tillfälliga covid-19-lagen är en så kallad ramlag som ger regeringen och myndigheter
möjlighet att vidta mer ingripande åtgärder för att förhindra smittspridning.
Lagen gäller från och med 10 januari 2021 till och med 30 september 2021.

Lagen ger regeringen möjlighet att genom förordning och myndigheters bindande
föreskrifter besluta om exempelvis:

 • Begränsning av antalet besökare i butiker, köpcentrum, serviceinrättningar som
  frisörer och festlokaler med mera.
 • Begränsning av öppettider för verksamheter.
 • Besluta om smittskyddsregler för olika verksamheter.
 • Begränsningar av uthyrning av lokaler och utrymmen för privata sammankomster,
  exempelvis festlokaler och gemensamhetslokaler i hyres- och bostadsrättsfastigheter.
 • Länsstyrelsen ges också rätt att fatta beslut om begränsningar, till exempel
  nedstängningar av handelsplatser i enskilda fall.
 • Om inte andra åtgärder räcker, kan regeringen också besluta om att vissa
  verksamheter, till exempel handelsplatser ska hållas stängda.

Detta gäller för dig som driver butik, gym, restaurang mm

Här har vi samlat information om vilka regler som gäller för dig som driver butik, gym, restaurang, café eller bar.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR