Tranås kommun

Pendlarparkeringen vid Stationen.

Publicerad 2021-05-18

Information om vad som händer vid området för den nya pendlarparkeringen.

Tranås Kommuns Projektavdelning har genomfört en utredning om tidigare verksamheter i området, vilken legat som grund för samråd med myndigheter och Trafikverket. Med framtaget underlag fastställdes att TRV har haft verksamhet på platsen.

”TRV tar ansvar för den förorening som TRVs verksamhet har orsakat om man bedömer att den utgör en risk för människors hälsa och miljö och att risken måste hanteras. Utgångspunkt för bedömningen är den markanvändning som rådde vid tidpunkten för försäljning av aktuell fastighet.”

Baserat på ovanstående kommer Trafikverkets avdelning för förorenade områden i samarbete med Projektavdelningen att genomföra en inventering av föroreningarna med miljöteknisk undersökning avseende föroreningssituationen för att avgränsa föroreningen.

Detta arbete påbörjas omgående men kommer att utföras i olika etapper.

När information finns som möjliggör en tidplan för färdigställande av den påbörjade byggnationen kommer denna publiceras omedelbart.

 

// Projektavdelningen

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR