Tranås kommun

Pendlarparkering Hagadalsgatan/Säbyvägen

Arbeten med att anlägga en pendlarparkering vid Hagadalsgatan planeras starta under v 42 och pågå fram till årsskiftet. Transab kommer utföra arbetet på uppdrag av Tranås kommun.

I projektet ingår, utöver pendlarparkering, att förlänga gång- och cykelbanan från Stridabron väster ut förbi Hagadalsgatans anslutning och där anlägga en ny passage över Säbyvägen. En ny gång- och cykelbana anläggs även längs Hagadalsgatan och ansluter till gång- och cykelbanan i Torpgatan se här.

Trafik under byggtiden

Vid arbeten i Säbyvägen kommer en tillfällig väg att anläggas för att trafiken ska kunna passera förbi arbetsområdet. Vid arbeten i Hagadalsgatan kommer endast en körbana att
kunna hållas öppen för trafik och trafiken kommer att regleras med ljussignal
förbi arbetsområdet. Under kortare perioder då t.ex. sprängningsarbeten eller
beläggningsarbeten sker kommer gatan att helt stängas av. Välj, om möjligt,
annan väg under byggtiden för att undvika kö och underlätta för de som utför
arbetet.

Gång- och cykeltrafik som behöver ta sig förbi arbetsområdet
i Hagadalsgatan kommer under ett skede, då nuvarande trottoarer är rivna, att
ledas om fram tills det att den nya gång- och cykelbanan är färdigställd. Se
kartbild här.

Frågor besvaras av projketledare Rikard Johansson, 070-202 70 64.

/ Gatuavdelningen
Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR