Tranås kommun

Så agerar Tranås kommun efter skärpta allmänna råd

Publicerad 2020-11-05

De skärpta allmänna råden för att stoppa smittspridningen av covid-19 innebär flera förändringar för Tranås kommuns verksamheter. Bland annat stängs ishallen och simhallen för allmänheten.

– Läget är allvarligt nu. Smittan ökar kraftigt i hela samhället och nu måste vi alla ta vårt ansvar och hjälpas åt. För att minska smittspridningen ska vi så långt det är möjligt undvika fysisk kontakt med andra än det egna hushållet, säger Pär Thudeen, kommundirektör.

Samtliga förvaltningar har nu ytterligare sett över sina rutiner för att minska smittorisken för kunder och anställda. Fysiska arbetsmöten ställs om till digitala så långt som möjligt och de yrkesgrupper som har möjlighet att arbeta hemma uppmanas att göra det.

Simhall och idrottsanläggningar stängs

På kultur- och fritidsområdet blir det stora förändringar och flera delar av verksamheten stänger ner under tre veckor. Simhallen, ishallen, Bredstorp och Idrottshuset stänger för allmänheten, men håller öppet för föreningslivet. Även fritidsgården Epic stängs. Biblioteket håller öppet, men med begränsad service.

– Vi stänger mycket av vår verksamhet för att verkligen kunna hejda smittspridningen. Samtidigt är det viktigt att alla nu tar sitt ansvar och tänker till när man besöker de verksamheter som håller öppet, säger Eva Hanzén, kultur- och fritidschef.

Bra beredskap inom socialförvaltningen

Det finns en god beredskap inom socialförvaltningen, men man är beredd på ett ansträngt läge.

– Läget är väldigt skört och vi avråder just nu bestämt från besök till särskilt boende för äldre och personer med demenssjukdom, samt till grupp- eller serviceboende, säger Lasse Jansson, socialchef.

Skolverksamheten

Skolverksamheten omfattas mer indirekt av de skärpta råden. Kommunens förskolor, grundskolor och gymnasieskolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kulturskolan kommer dock att gå över till distansundervisning och all ensemblespel ställs in.

Åtgärderna gäller från och med fredagen den 6 november, till och med den 24 november till att börja med.

Följande åtgärder görs:

Kultur- och fritidsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen

Socialförvaltningen

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR