Tranås kommun

Sammanfattning av arbetet efter skyfall

Publicerad 2021-07-06

Här följer en sammanfattning av det arbete som pågår med anledning av det kraftiga skyfall som Tranås drabbades av under gårdagen.

Under måndagskvällen drabbades Tranås av ett mycket kraftigt skyfall. Värst utsatt blev området Ängaryd i Tranås kommun där vi har kraftiga översvämningar som orsakas av stora regnmängder.

Flera kommunala gator och grönytor har översvämmats och det har stått vatten över markytan på mellan 0,5 – 1m. Detta har resulterat i att flera fastigheter har fått källaröversvämningar och det kommunala ledningsnätet har inte haft kapacitet att transportera bort de enorma mängderna vatten från området.

Samhällsbyggnadsförvaltningen och räddningstjänsten har under natten arbetet med att minimera skadorna genom att pumpa ur översvämmande källare samt pumpa vatten mellan olika dagvattensystem i syfte att lätta på trycket i de mest kritiska punkterna på Va-anläggningen.

Arbetet fortsätter nu under dagen med att få bort allt vatten från kommunala gator och grönytor samt vara enskilda fastighetsägare behjälpliga med att pumpa ur översvämmande källare.

- Vi har fortsatt stora bekymmer med att få undan vatten från lågpunkterna på den västra delen av Tranås då Lillån står väldigt högt och därmed rinner inte vattnet undan genom de kommunala VA-ledningarna, säger Patrik Karlsson, samhällsbyggnadschef.

Vissa gator kommer vara fortsatt avstängda under dagen då de är översvämmade eller skadade av gårdagens skyfall.

Översvämning Tranås

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR