Tranås kommun

Tillfällig avstängning av GC-väg

[2017-02-03] Gång- och cykelbanan längs Svartån mellan Fabriksgatan och Tranås Energi på västra sidan om ån kommer vara avstängd från och med måndag och flera veckor framåt. 

VA- och Gatuavdelningen kommer att bygga om en dagvattendamm som ligger intill GC-banan, med syfte att öka reningssfunktionen inför påkoppling av ytterligare dagvatten till dammen. Även en del ledningsarbeten till dammen kommer att göras under februari.

GC-banan stängs av under tiden som arbetena pågår, eftersom tung trafik behöver köra fram och tillbaka till dammen.

Gångare och cyklister hänvisas till GC-banan längs Norra Storgatan. Skyltar kommer att finnas uppsatta på plats.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR