Tranås kommun

Trafikverket släpper studie gällande höghastighetsbanan

[2017-03-01] Trafikverket undersöker möjligheten att bygga ut höghastighetsjärnväg i södra Sverige. En förhandskopia av studierna för sträckorna Linköping-Boråsvisar att det är möjligt.

Trafikverket har i uppdrag av regeringen att planera för utbyggnad av höghastighetsjärnväg Stockholm - Göteborg och Stockholm - Malmö. I dag släpper Trafikverket en förhandskopia av två åtgärdsvalsstudier som redovisar Trafikverkets undersökningar av förutsättningarna för en höghastighetsjärnväg mellan Linköping och Borås samt mellan Jönköping och Malmö. Förhandskopiorna är ett omfattande material som ger en god helhetsbild av utredningarna.

Läs mer här...

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR