Tranås kommun

Tranås kommun provar ny teknik

Publicerad 2020-08-24

Nu installeras Tranås kommuns första Internet of Things-antenn, som ska göra det möjligt att arbeta med sensorstyrd teknik.

Internet of Things, är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, apparater och andra saker förses med små inbyggda sensorer som kontinuerligt skickar data till sin mottagare.

– Jag tror på att smarta prylar med uppkopplade sensorer kan vara en del i att lösa den ekonomiska ekvationen för att bibehålla en fungerande välfärd samtidigt som jag ser stora miljövinster. Genom data från sensorerna kan vi agera på rätt sätt vid rätt tillfälle och spara tid och pengar inom kommunen, säger Gustav Flogén, digitaliseringschef i Tranås kommun.

Några av de områden där sensorstyrd teknik skulle kunna effektivisera verksamheten är anläggningsservice och underhåll av offentliga platser.

– Kärl kan tala om när de är fulla, i stället för att vi åker ut och kontrollerar dem med jämna mellanrum. Vi kan åtgärda anläggningar baserat på slitage och antal besökare, och vägbanor kan tala om när de behöver halkbekämpas. Vi kan även energioptimera byggnader, övervaka ledningsnät, belysning och styra bevattning efter behov.

I Tranås kommun pågår sedan en tid tillbaka ett projekt där kommunen i liten skala provar sig fram med sensorstyrd teknik för att bygga upp kunskap som sedan kan appliceras i verksamheten. Kommunen är också delaktig i regionenens arbete med att forma den gemensamma mjukvaruplattform som ska ge möjlighet att dels utbyta sensordata inom regionen, men även med näringslivet för att man ska kunna ta del av sensordata när man bygger nya produkter och tjänster.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR