Tranås kommun

Tranås kommun söker bidrag för en fortsatt tryggad dricksvattenförsörjning

Publicerad 2020-04-03

Tranås kommun har lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen i Jönköpings län om bidrag för att utreda åtgärder som förbättrar vattenkvaliteten och tillgången till dricksvatten.

Bidrag kan ges till kommuner för åtgärder inom till exempelvis:

  • vattenskyddsområden
  • vattenbesparande åtgärder
  • framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag
  • investering i ny teknik

Med anledning av pågående klimatförändringar har VA-avdelningen på Tranås kommun sett att risken för algtillväxt i dricksvattenprocessen ökar. Undersökningar visar att den senaste tioårsperioden har algtillväxten ökat. Algerna förekommer naturligt i vår dricksvattentäkt sjön Sommen. Att alger växer i dricksvattenanläggningar med vatten från sjöar är inte ett nytt fenomen, framförallt under perioden sensommar och höst. Däremot har en ökad algtillväxt skett under senare år.

Alger i dricksvattnet kan innebära problem med missfärgningar, lukt samt smakpåverkan. En grupp alger kallas för cyanobakterier, där vissa arter kan producera algtoxin. Cyanobakterier är mikroskopiska organismer som finns naturligt i ytvattnet. Mass­förekomst av cyanobakterier kallas algblomning. Livsmedelsverket publicerade en handbok år 2018 om cyanobakterier i dricksvatten, vilket är en av orsakerna till att Tranås kommun jobbar aktivt med att minska algtillväxten i dricksvattenprocessen.

VA-avdelningen har tillsammans med konsultbolaget Tyréns gjort en förstudie om alger i dricksvattenprocessen. Studien utmynnade i ett förslag på en teknisk lösning som innebär rening av vattnet med ozonteknik. För att förebygga problem med algtillväxt i dricks­vattnet utreds nu förutsättningar för att kunna installera ny teknik som kan ta bort algerna.

Det systematiska arbete som nu genomförs är ett led i att fortsätta producera ett långsiktigt, säkert och gott dricksvatten till konsumenter i Tranås och Boxholms kommun, enligt Livsmedelsverkets föreskrifter.

- Det har tidigare tagits prover på ett flertal algtyper och vi har inte hittat några hälsofarliga ämnen i provresultaten, säger VA-avfallschef Torbjörn Adolfsson.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR