Tranås kommun

Tranås kommun söker juridisk hjälp för att driva adoptionsmål

Publicerad 2021-07-11

Tranås kommun söker nu juridisk rådgivning för att driva det tidigare uppmärksammade fallet där två Tranåsföräldrar återlämnat sitt adopterade barn till sitt ursprungsland.

Tidigt i våras fick socialtjänsten uppgifter om att ett barn som sedan 1,5 år bott i Tranås, blivit återlämnat till sitt ursprungsland. Socialtjänsten valde då att vända sig till inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att få juridisk vägledning.

– Ett sådant här fall är väldigt ovanligt, särskilt för en liten kommun som Tranås. Vi behövde därför få hjälp med hur vi skulle hantera situationen, säger Angelica Freeman, sektionschef inom socialtjänsten.

Socialnämnden vände sig även till Utrikesdepartementet som rådde socialnämnden att gå in direkt med ett LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga). I mars beslutade förvaltningsrätten om ett akut omhändertagande, enligt LVU. I samband med detta Lex Sarah-anmälde kommunen sitt agerande, då brister upptäckts i utredningen av adoptivföräldrarna.

– Vi gör ytterst få adoptionsutredningar i Tranås per år och i det här fallet är det tydligt att adoptivföräldrarna inte hade utretts tillräckligt noga, säger Magnus Nordgren, ordförande i socialnämnden.

För att få tillbaka det adopterade barnet till Sverige och Tranås, vände sig socialtjänsten till staten i det aktuella landet. I juni kom dock svaret där landet hävdar att adoptionen har upphävts.

Socialtjänsten har sökt hjälp hos UD, som hänvisar till 1996 års Haagkonvention, där det står att en socialtjänst i ett land kan förmedla oro kring ett barn till myndigheterna i ett annat land som barnet befinner sig. För att kunna driva detta ärende vidare söker nu socialtjänsten juridisk hjälp via advokatbyrå.

Den juridiska frågan handlar nu om var barnet hör hemma.

– Att upphäva en adoption är varken förenligt med svensk lag eller internationell rätt. Vi strider alltså om var barnet hör hemma, och vi anser att det hör hemma här i Sverige, säger Angelica Freeman.


Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR