Tranås kommun

Tranås kommun utsedd till länets bästa skolkommun

Publicerad 2019-10-17

Under onsdagen kom de glädjande nyheterna att Tranås kommun ligger 10 i topp när det kommer till att vara bästa skolkommun enligt Lärarförbundets ranking 2019. I länet räknas Tranås som den bästa i Jönköpings län och sjua sett till hela landet.

Lärarförbundet utser varje år landets bästa skolkommun och rankar även resterande kommuner i landet. Rankingen grundar sig på Skolverkets officiella statistik insamlad av SCB och läggs ihop med Lärarförbundets egna undersökningar. I jämförelsen tittar man på bland annat lärartäthet, utbildade lärare och fullföljd gymnasieutbildning. Resultatet syftar tillbaka på 2018/2019 läsår.

Tranås kommuns starka sidor som lyfts av Lärarförbundet är hög andel godkända elever och friska lärare. Heléne Olofsson som är rektor på Norrskolan i Tranås tror att elevernas goda resultat beror bland annat på det höga antal behöriga lärare i kommunen.

– Norrskolan har blivit en övningsskola för VFU-studenter, vilket knyter våra skola närmare universitet. Många lärarkandidater som kommer hit trivs och vi hoppas att de väljer att arbeta hos oss efter avslutade studier och att vi är övningsskola gör att vi håller oss à jour med forskning inom pedagogiken, menar Heléne Olofsson.

Även det nära ledarskap som finns på skolorna i Tranås ger hälsofrämjande effekter förklarar Heléne.
– Att vi rektorer och biträdande rektorer finns på plats gör att de problem som uppstår går att lösa snabbt. Det behöver inte ligga och gro till något stort som skapar större problem, säger Heléne Olofsson.

En annan av framgångsfaktorerna som Heléne pekar på är en långsiktig satsning på kompetensutveckling av lärarna.

– Vi har under flera år arbetat med stora kompetensutvecklingsinsatser så som mattelyftet , läslyft, digitalt lyft och språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Detta utvecklar lärarnas kompetens och skapar god undervisning för eleverna.

Petter Dahlgren som är rektor för förskoleklass upp till årskurs sex på Junkaremålsskolan ser att sättet som de har arbetat på har gett goda resultat.

– Placeringen är ett bevis på att skolorna i Tranås kommun gör ett mycket gott arbete. På Junkaremålsskolan F-6 har vi, under ett par års tid, arbetat systematiskt med 3-lärarsystem och standardiserat förhållningssätt i klassrummet. Tack vare detta tillsammans med engagerade och kompetenta medarbetare förstår jag att vi hamnar högt i rankningen. Ger vi goda förutsättningar skapas också förutsättningar för ett bra resultat, säger Petter Dahlgren.
3-lärarsystemet har inneburit att två klasser har haft tre lärare och på så vis kunnat arbeta med både mindre grupper och helklass där fler lärare varit inne och undervisat. Detta har lett till förbättrad arbetsmiljö för lärarna och höjt kvaliteten på undervisningen för eleverna.

Vill du läsa mer om undersökningen kan du besöka Lärarförbundets hemsida. Där ser du de tio kriterier som man utgått ifrån och hur vi ligger till inom dessa områden.

Lärarförbundets skolranking

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR