Tranås kommun

Tranås levererade på Kvalitetsmässan

[2017-11-17] Kan Ständiga förbättringar lösa välfärdens utmaningar? Under den rubriken talade medarbetare från Tranås kommun under Kvalitetsmässan i Göteborg som pågick 14–16 november.

Kvalitetsmässan är Europas största mässa och konferens för offentlig sektor och äger rum vartannat år i Göteborg. Denna gång var inte bara Tranås en av omkring 150 utställare, utan kommunen hade även fått en egen programpunkt.

Det nya Sverige

Årets tema på mässan var ”Det nya Sverige” med fokus på digitalisering och innovationer och hur de kan bidra till att utveckla den offentliga sektorn.

- Tranås kommun är unik med att ha antagit ett kommunövergripande arbetssätt, standardiserade utbildningarna och coaching i egen regi, vilket ger ett ökat ägandeskap, säger Christel Esbjörnsson, samordnare kvalitetsenheten i Tranås kommun.

Tillsammans med Camilla Tjäder, sektionschef individ- och familjeomsorgen, Åsa Skoglund enhetschef ekonomienheten och Ann Elofsson enhetschef på Arbetscentrum, höll Christel Esbjörnsson ett föredrag med rubriken: Kan Ständiga förbättringar lösa välfärdens utmaningar”.

- Försörjningsstödsprocessen är den första av många processkartläggningar och insatser som vi har gjort sedan 2014 och där vi kommit längst, med resultat som rejält förbättrad arbetsmiljö, stabilare process och bättre hjälp för kunden – till en lägre kostnad, säger Christel Esbjörnsson som berättar att det var många som kom och lyssnade till föredraget.

- Våra kollegor som stod i montern fick mycket att göra med att svara på frågor efteråt, då många gick direkt dit när föredraget var slut.

Tranås kommun arbetar med Ständiga förbättringar sedan 2012. Syftet är att uppmuntra medarbetare att finna nya, smarta arbetssätt för att förbättra arbetsmiljön och göra rätt saker som skapar mervärde för kund. Medarbetare från Tranås kommun fanns på plats i Göteborg i dagarna tre för att nätverka och marknadsföra Tranås kommun och det interna arbetssättet.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR