Tranås kommun

Tranås ska vara en trygg plats för ungdomar

Publicerad 2020-10-26

Våld och hot bland unga kryper allt längre ner i åldrarna. I ett kommunövergripande samarbete mellan polis, räddningstjänst, socialtjänst, skola och ungdomsverksamheten Epic jobbar man på många plan för att förebygga och punktmarkera där det behövs.

Johanna Waldau och Johan Gustavsson står framför en polisbild.

– Det vi ser idag är att fler yngre är våldsbenägna. Det förekommer organiserade slagsmål bland mellan- och högstadieelever, där man ibland betalar yngre barn för att slåss. Våldet filmas och sprids sedan på sociala medier, berättar Johan Gustavsson, familje- och ungdoms-behandlare i Tranås kommun.

För att komma tillrätta med problemen, arbetar gruppen just nu med att hitta ett fungerande angreppssätt. Både på Hubbarpsskolan och Junkaremålsskolan har man träffat föräldrar samt elevgrupper i årskurs sex i olika tematräffar. Det handlar om att förstå hur och varför konflikterna uppstår samt att diskutera värderingar och vilka konsekvenser våldet får. Och inte minst att lära känna varandra bättre för att på så sätt minska benägenheten att starta bråk.

En viktig framgångsfaktor är att informera och engagera alla föräldrar, menar Johanna Waldau, behandlare på verksamheten Vilja:
– Föräldraansvaret är centralt. Vår grupp kan fungera som ett stöd, men alla föräldrar måste ta ansvar för sin tonåring. Var nyfiken och håll koll på ditt barn. Fråga och våga ställa krav.

Förutom träffar på skolorna görs individuella insatser riktade mot ungdomar som kommit lite på glid. Tillsammans med föräldrarna sätts handlingsplaner upp i förebyggande syfte. För ungdomar som kommit tillbaka till Tranås efter att ha varit placerade på ungdomshem arbetas trygghetsplaner fram.
– Vi syns en hel del ute på stan, också i de sammanhang där vi vet att det kommer att samlas många ungdomar. Våra närpoliser gör en jätteinsats när de är ute och pratar och skapar en bra relation med ungdomarna.

Läs alla artiklar i senaste numret av Kommuntidningen oktober 2020.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR