Tranås kommun

Utbrott av covid-19 - Viktig information inför skolstart

Publicerad 2021-08-16

Ett utbrott av covid-19 i åldrarna 14-17 har skett i samband med fester, läger och idrottsaktiviteter. Vi behöver begränsa smittspridningen och har goda chanser att hantera smittan om elever i dessa åldrar undviker att träffa varandra. För att bryta smittkedjan behöver vi hålla antalet sociala kontakter till ett minimum. Detta gäller även på fritiden.

Jag har därför beslutat att skjuta på skolstarten för åk 8 och 9 i grundskolan samt för årskurs 1-3 på gymnasiet till måndagen den 23 augusti. Undantagna från beslutet är elever inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Beslutet har tagits i samråd med smittskyddsläkare.

Jag påminner om de grundläggande försiktighetsåtgärderna:

  • stanna hemma om du har symptom/är sjuk
  • tvätta händerna noggrant och ofta.
  • Rekommendationen är att testa sig på vårdcentralen om du har symptom eller har varit utsatt för smitta, då vårdcentralens tester har störst tillförlitlighet.

    Vi för en ständig dialog kring smittskyddsläget och tar beslut i samarbete med smittskyddsläkare. Information till berörda sker via SchoolSoft.

/Cecilia Axelsson, skolchef

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR