Tranås kommun

Vad innebär smittspårning?

Publicerad 2020-11-30

För att snabbt kunna bryta smittkedjor mellan personer och bromsa smittspridningen av covid-19, arbetar kommunen med smittspårning. Här berättar vi hur det går till.

En person som står i ett laboratorium och håller i ett provrör.

Vad innebär smittspårning?

Smittspårning av covid-19 innebär att kartlägga smittkedjor mellan personer. Syftet med smittspårning är att snabbt bryta smittkedjor och därmed begränsa smittspridning.

Covid-19 har en förmåga att sprida sig i kluster, d.v.s. att flera personer i en avgränsad miljö smittas samtidigt. En extra viktig åtgärd blir därför att genom smittspårning upptäcka dessa kluster och få kontroll på vidare smittspridning.

Smittspårning innebär att identifiera:

  • Personer som riskerar att ha utsatts för smitta av en person med konstaterad covid-19-infektion – till vilka kan smittan ha förts vidare?

  • Smittkälla - vem eller vilka kan personen ha smittats av och vilka andra kan ha smittats av samma källa?
  • Smittväg - hur och i vilken miljö har personen blivit smittad?

Hur går smittspårning till?

I takt med att smittspridningen ökat både i samhället i stort och även i några av kommunens verksamheter behöver vi därför arbeta aktivt med att spåra smittans vägar. Detta innebär att du kan bli kontaktad av endera av någon i kommunen (alt. den privata utförare du valt) eller från regionen för att få information om att du blivit utsatt för smitta. Detta sker först via ett telefonsamtal och därefter skickas skriftlig information per post. Om du blir uppmanad att testa dig är detta kostnadsfritt och kommunen eller regionen kommer aldrig att fråga efter kontonummer eller lösenord.

Alla som får förhållningsregler enligt Smittskyddslagen är tvungna att följa dessa för att sjukdomen inte ska spridas vidare. De som kontaktas i en smittspårning informeras om att de varit utsatta för en smittorisk men inte om vem som kan ha smittat dem.

Läs mer om smittspårning på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR