Tranås kommun

Vanliga frågor och svar om de skärpta lokala allmänna råden

Publicerad 2020-11-19

Varför stänger inte skolorna? Är det okej att gå till gymmet? Behöver barn hålla avstånd? Här hittar du frågor och svar som hjälper dig att göra rätt och minska smittspridningen.

Varför är det skärpta råd i hela Jönköpings län? Jag har hört att det är mer smitta i andra kommuner.

Smittspridning förekommer i hela Jönköpings län med utbrott på flera platser. Jönköpings län är dessutom ett område där många pendlar och förflyttar sig mycket mellan orterna. Bara för att det varit få smittade på en ort ena dagen är det inte självklart att det är så nästa dag.

Vad innebär fysisk kontakt med andra personer och vad räknas som fysisk kontakt?

Som fysisk kontakt räknas allt umgänge inom 1-1,5 meters avstånd, framförallt om den varar mer än 15 minuter. Du bör helt undvika alla aktiviteter som inte går att genomföra utan att hålla fysiskt avstånd till andra. Det kan t.ex handla om viss icke yrkesmässig idrottsutövning till exempel kontaktsporter som brottning, ishockey och basket, fester, bröllop, kalas, middagar och andra privata tillställningar, afterwork, massage, fotvård och att besöka frisör eller skönhetsvård (som inte är medicinskt motiverat).

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar omfattas inte av rådet. Men det är viktigt att tänka på att du som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Ena dagen ökar publiktaket till 300 så arrangörer hinner sälja biljetter, andra dagen minskar det igen. Varför velar man så här?

Beslutet om maxbegränsningen på 300 personer i publiken togs av regeringen för två veckor sedan och sedan dess har situationen förändrats. Smittspridningen har ökat kraftigt på kort tid och allt fler blir allvarligt sjuka. Läget är mycket allvarligare nu än för bara för någon vecka sedan och därför blir det tyvärr också snabba svängningar i besluten.

Beslutet om en fortsatt begränsning på 50 personer har tagits av Länsstyrelsen i Jönköpings län efter samråd med smittskyddsläkaren i Jönköpings län. Beslutet är en föreskrift och därmed bindande.

Varför kommer inte råd om att använda munskydd?

Jönköpingsregionen utgår från Folkhälsomyndighetens råd om att inte rekommendera munskydd för allmänheten. Det vetenskapliga underlaget för munskydd är svagt och Folkhälsomyndigheten skriver att ”det kan finnas en risk för att användningen av munskydd ger en falsk trygghet som leder till att man inte följer andra rekommendationer såsom att stanna hemma vid symtom och att hålla avstånd. Risker kan också finnas med att man rör vid munskyddet och på det sättet sprider smitta via händerna, mer än om man inte har munskydd.”

Jag har haft Covid-19 samt har antikroppar. Bör jag följa de nya riktlinjerna och rekommendationer?

De nya råden gäller alla. Folkhälsomyndigheten har tidigare meddelat att personer med antikroppar kan umgås med familj och nära vänner i större utsträckning, men också att "en förutsättning är att man fortsätter att följa myndigheternas generella rekommendationer och restriktioner samt den lagstiftning som finns för att minska smittspridningen i samhället". De skärpta råden i vårt län gäller alltså alla personer, även dig som har antikroppar.

Flera privata aktörer har gått ut med information om att de tänker ha fortsatt öppet och att de följer rekommendationerna medan kommunerna pratar om att stänga ner verksamhet. Hur kan det skilja sig?

Smittskyddsläkaren i länet har ingen laglig grund att gå in och stänga någon verksamhet. Men till invånarna är budskapet tydligt: gå inte till gymmet eller någon annat ställe där du träffar många andra personer.

Vad händer med skolorna?

Det sker en del lokala utbrott i skolor, men det är inte skoleleverna som är drivande i smittspridningen. I nuläget ser inte Folkhälsomyndigheten skolorna som en betydande faktor för smittspridning. Men statsepidemiolog Anders Tegnell har påpekat att det finns en fortsatt dialog med Skolverket.

Varför övergår inte skolor och vuxenutbildning till distans?

Det finns ingen sådan uppmaning i nuläget. Blir det spridning på en skola så har vi bra erfarenhet av att gå över till distansundervisning under en viss tidsperiod. Vårens distansundervisning visade sig inverka negativt på studieresultat och psykisk hälsa.

Kan kyrkor eller föreningar fortsätta med samlingar under 50 personer eller ungdomsverksamhet?

Utifrån de nya allmänna råden är det svårt att se att några samlingar med max 50 personer som skulle vara okej att genomföra. Rekommendationerna nu är att du inte bör umgås med andra personer än dem du delar hushåll eller arbetsplats med varje dag. Det är alltså inte okej med sammankomster under 50 personer, inte ens om det är ungdomsverksamhet.

Vad gäller för fritidsaktivitet för barn annat än idrott?

Det finns inget generellt undantag för barn när det gäller andra aktiviteter. Även barn och unga ska begränsa sina kontakter till i första hand de personer man bor och umgås med i skolan samt avstå från fritidsaktiviteter. Men idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare är okej.

Varför får elitlagen träna och tävla? De smittar väl dom också?

Folkhälsomyndigheten har bedömt att all yrkesmässig idrottsutövning ska vara undantagen från de skärpta allmänna råden. Orsaken är att skadan för ett sånt hinder bedöms vara större än vinsten. Men en förutsättning för att undanta elitlag från det skärpta rådet om träning är att alla är helt friska när de utövar sin idrott och att de måste ha en mycket god följsamhet till råd om handhygien och om att hålla avstånd i exempelvis omklädningsrum och under resor.

Hur ska de regionala allmänna råden tolkas för andra butiker än livsmedelsbutiker och apotek, särskilt fråga om vad som gäller för torghandel?

Enligt de regionala allmänna råden bör du avstyå besök i butiker, förutom för nödvändiga inköp i t.ex livsmedelsbutiker eller apotek. Smittskyddsläkaren i länet går inte ut med några råd att butiker ska stängas utan butikerna ansvarar själva för att minimera risker och vidta åtgärder för att t.ex minska trängsel.

Utomhusmiljöer som torghandel undantas i de allmänna råden. Det finns alltså ingen restriktion som riktar sig mot torghandel utan där är allmänna råd som gäller kring att minska trängsel och hålla avstånd.

Vad gäller för elitidrottens verksamhet och undervisningar?

Elitidrotten får fortsätta träna och även genomföra vissa tävlingar. För idrottsgymnasium gäller att den idrott som direkt ingår i skolundervisningen kan fortsätta. Idrottsträning har av Folkhälsomyndigheten lyfts som viktig för folkhälsan och därför får den fortsätta när andra aktiviteter begränsas.

Varför stängs inte skolorna?

Det sker en del lokala utbrott i skolor, men det är inte skoleleverna som är drivande i smittspridningen. I nuläget ser inte Folkhälsomyndigheten skolorna som en betydande faktor för smittspridning.

Varför stängs inte gym, butiker och köpcentra?

Verksamheterna bestämmer själva om de vill hålla öppet eller stängt. Men för de som håller öppet gäller det allmänna rådet om att begränsa antalet kunder som vistas i en lokal samtidigt samt att ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna bör stå mellan varandra.

I och med de nya skärpta råden uppmanas du som privatperson att undvika inomhusmiljöer och all form av trängsel. som till exempel butiker, gym och köpcentrum – men nödvändiga inköp får göras.

Varför nämns inte caféer och restauranger som platser man ska undvika?

Restauranger, caféer och liknande verksamheter omfattas redan sedan tidigare av regler och rekommendationer kring minskad smittspridning. För serveringar finns dessutom en reglerad tillsyns från kommunen. Rådet om att bara umgås med dem du bor med gäller även på cafeer och restauranger.

Varför omfattas inte kollektivtrafiken av de nya allmänna råden?

Som tidigare gäller det att undvika kollektivtrafiken om du kan. Det är viktigt att de som inte har några andra alternativ än att åka kollektivt och som måste förflytta sig i vårt vidsträckta län har möjlighet att göra det.

Går det att arrangera fysiska möten i lokaler med stora utrymmen?

Undvik att arrangera evenemang och träffar, oavsett hur stor lokalen är (enligt de lokala allmänna råden). För att minska risken för smittspridning i mötet men också vid in- och utpassering.

Är det okej att genomföra träffar exempelvis andakter som inte kräver längre fysiska möten än 15 minuter?

Alla samlingar behöver undvikas just nu – försök hellre träffas digitalt.

Är det okej att fortsätta med den idrottsverksamhet som finns inom kyrkan, exempelvis kyrkans innebandygrupp?

Ja, idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 och senare får fortsätta med sin träning.

Kan barn som träffas i förskolan eller skolan även träffas och leka med varandra utanför skoltid?

Just nu ska även barn och ungdomar begränsa sina kontakter efter skolan. Undvik alltså att låta barnen leka inomhus hos varandra på fritiden. Om de är utomhus och håller avstånd till varandra är det okej att träffas.

Folkhälsomyndighetens information om restauranger och krogar.

Läs vad Folkhälsomyndigheten anser om munskydd.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR