Tranås kommun

Vem ska driva Råsvägens äldreboende?

[2017-09-05] Råsvägens äldreboende sätter igång sin verksamhet i september 2018. Nu har Socialtjänsten annonserat upphandlingen där man letar efter dem som vill driva det särskilda boendet.

I september nästa år står 54 lägenheter redo att ta emot kunder i det helt nybyggda och toppmoderna huset i centrala Tranås. I upphandlingen beskriver Socialtjänsten verksamheten och redovisar de krav som ställs på driften av den kommande äldreomsorgen på Råsvägen.

En lång process

Redan för ett och ett halvt år sedan påbörjades upphandlingsprocessen som nu har resulterat i ett förfrågningsunderlag. Underlaget har utformats med hjälp av politikerna i Socialnämnden, representanter från äldreorganisationer och Socialtjänstens fackliga representanter. De otaliga frågorna om vilka villkor som ska gälla på Råsvägen har stötts och blötts i en långvarig process. Till stöd har funnits en konsultfirma som är experter på offentlig upphandling.

Avtal klart i år

Sista dagen att lämna anbud är den 12 oktober. Därefter inleds en process där alla inkomna anbud granskas och utvärderas noggrant i enlighet med en särskilt utformad utvärderingsmodell. Målet är att kunna skriva avtal med en utförare innan årsskiftet.

Om kommunens egen verksamhet väljer att lämna ett s k egenregi-anbud, kommer det anbudet att behandlas som övriga anbud.

Förfrågningsunderlaget finns att läsa på www.tendsign.com (gratis inloggning krävs).

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR