Tranås kommun

Frågor och svar om vaccination mot covid-19

Vaccinationen mot covid-19 är i gång sedan den 27 december i Tranås kommun. Enligt planen ska alla medborgare över 18 år erbjudits vaccination under det första halvåret 2021. Vaccinationsplanen följer ett liknande upplägg som i länets övriga kommuner.

Vilka personer vaccinerar kommunen?

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemsjukvård samt de vuxna som lever tillsammans med någon av ovan nämnda.

Vilka personer vaccinerar Regionen och Tranås vårdcentral?

 • Personer som har hemtjänst eller är vuxna och lever tillsammans med någon som har hemtjänst samt alla övriga kommuninvånare vaccineras av Regionen på Tranås vårdcentral.

Vilka grupper prioriteras?

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccin först. Det är följande personer:

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst med omvårdnadsbehov.
 • Personal inom äldreomsorgen som arbetar nära boende och omsorgstagare enligt ovan.
 • Vuxna som lever tillsammans med personer som har omsorg i hemmet enligt ovan.

Hur ser tidplanen ut?

Så här ser den preliminära vaccinationsplanen ut i Region Jönköpings län:

Fas 1 i januari – februari:

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst.
 • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer enligt ovan.
 • Hushållskontakter, det vill säga vuxna som lever tillsammans med någon som har hemtjänst med behov av omvårdnad.

Fas 2-3 i februari - april:

 • Övriga personer som 70 år och äldre, där de äldsta vaccineras först.
 • Vuxna som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
 • Övrig personal inom vård och omsorg, inkl LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19
 • Övriga personer 18–69 år som tillhör riskgrupper

Folkhälsomyndigheten arbetar just nu med att definiera prioriteringar och riskgrupper för fas 2 och 3.

Fas 4 när vaccination av prioriterade grupper är färdig

Övriga personer som är 18–69 år som inte tillhör riskgrupper.

Vill du veta mer om hur vaccinationsplaneringen se ut, hittar du på webbplatsen 1177. Vaccination mot covid-19 (1177.se)

Hur får jag en tid för vaccination?

Vaccinering av prioriterade grupper i fas 1:

 • Du som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemsjukvård får din vaccination där du bor.
 • Du som har hemtjänst kommer vaccineras på en vårdcentral i din kommun. Du får information från hemtjänstpersonal om när det är dags att vaccineras och hur du ska göra.
 • Du som arbetar nära ovan beskrivna prioriterade grupper vaccineras på en vårdcentral i din kommun.

Övriga kan inte boka tid för vaccination ännu. Det är inte bestämt om övriga grupper kommer få en kallelse med en tid för vaccination eller om du själv kommer att kunna boka en tid digitalt eller liknande.

Hur många doser vaccin krävs?

Det krävs två doser vaccin för att få skydd mot covid-19. Den andra dosen tas tre veckor efter den första och det måste vara vaccin från samma leverantör vid bägge tillfällena.

Hur lång tid tar det att få skydd mot covid-19?

Från första vaccindosen tar det ca en månad innan du har skydd mot covid-19.

Läs mer om vaccination

Vaccination mot covid-19 på 1177.se

 1. Senast ändrad: 2021-04-15 12.11

 2. Senast ändrad: 2021-03-18 13.25

 3. Senast ändrad: 2021-02-15 09.07

 4. Senast ändrad: 2021-02-05 13.14

 5. Senast ändrad: 2021-01-18 10.14

 6. Senast ändrad: 2021-01-13 13.48

 7. Senast ändrad: 2020-12-15 13.06

 8. Senast ändrad: 2020-11-27 09.55

 9. Senast ändrad: 2020-11-17 13.53

 10. Senast ändrad: 2020-11-11 11.04

 11. Senast ändrad: 2020-10-26 11.08

 12. Senast ändrad: 2020-06-18 08.28

 13. Senast ändrad: 2020-06-17 14.11

Samlad information om corona

 1. Senast ändrad: 2021-03-19 07.37

Nyheter om coronaviruset från Tranås kommun

 1. Senast ändrad: 2021-03-18 15.17

 2. Senast ändrad: 2021-03-11 16.30

 3. Senast ändrad: 2021-03-04 16.04

 4. Senast ändrad: 2021-03-01 14.33

 5. Senast ändrad: 2021-02-25 15.29

 6. Senast ändrad: 2021-02-22 09.32

 7. Senast ändrad: 2021-02-18 09.00

 8. Senast ändrad: 2021-02-11 14.53

 9. Senast ändrad: 2021-02-05 08.37

 10. Senast ändrad: 2021-01-28 15.26

 11. Senast ändrad: 2021-01-26 14.00

 12. Senast ändrad: 2021-01-21 16.20

 13. Senast ändrad: 2021-01-14 15.27

 14. Senast ändrad: 2021-01-13 14.47

 15. Senast ändrad: 2021-01-07 16.51

 16. Senast ändrad: 2021-01-05 14.40

 17. Senast ändrad: 2020-12-29 15.24

 18. Senast ändrad: 2020-12-22 16.58

 19. Senast ändrad: 2020-12-22 15.12

 20. Senast ändrad: 2020-12-17 17.20

 21. Senast ändrad: 2020-12-14 11.21

 22. Senast ändrad: 2020-12-10 17.31

 23. Senast ändrad: 2020-12-03 15.05

 24. Senast ändrad: 2020-11-30 13.51

 25. Senast ändrad: 2020-11-26 15.52

 26. Senast ändrad: 2020-11-24 14.56

 27. Senast ändrad: 2020-11-24 14.53

 28. Senast ändrad: 2020-11-19 12.41

 29. Senast ändrad: 2020-11-19 12.41

 30. Senast ändrad: 2020-11-12 15.49

 31. Senast ändrad: 2020-11-09 14.36

 32. Senast ändrad: 2020-11-05 13.33

 33. Senast ändrad: 2020-10-16 09.50

 34. Senast ändrad: 2020-08-14 14.06

 35. Senast ändrad: 2020-08-14 09.03

 36. Senast ändrad: 2020-05-12 17.09

 37. Senast ändrad: 2020-05-12 08.30

 38. Senast ändrad: 2020-05-11 13.08

 39. Senast ändrad: 2020-05-11 10.53

 40. Senast ändrad: 2020-04-29 15.41

 41. Senast ändrad: 2020-04-23 13.52

 42. Senast ändrad: 2020-04-22 09.32

 43. Senast ändrad: 2020-04-17 14.02

 44. Senast ändrad: 2020-04-16 17.12

 45. Senast ändrad: 2020-04-06 13.30

 46. Senast ändrad: 2020-04-02 16.58

 47. Senast ändrad: 2020-04-02 12.03

 48. Senast ändrad: 2020-04-01 10.49

 49. Senast ändrad: 2020-04-01 08.58

 50. Senast ändrad: 2020-03-25 12.31

 51. Senast ändrad: 2020-03-17 15.43

 52. Senast ändrad: 2020-03-12 17.58

 53. Senast ändrad: 2020-03-02 11.09

Senast ändrad:  2021-01-18

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR