Tranås kommun

Information om vård och omsorg

Om du vill besöka en person som bor på särskilt boende gäller följande:

 • Kontakta avdelningen för att boka en tid för besöket.
 • Ni kan vara max två stycken som kommer på besök och tiden är som regel begränsad till 1 tim.
 • Alla måste vara helt friska och inte känna några symtom alls (ex ont i halsen, feber, snuvig/förkyld, magåkomma, trötthetskänsla).
 • Viktigt med god handhygien: handtvätt innebär mekanisk tvätt med tvål i minst 30 sekunder och använda handsprit efter handtvätt och i mellan handtvätt.
 • Vi uppmuntrar till att träffas utomhus, då detta är gynnsamt för minskad smittspridning. Att träffas i trädgården, på de säkra mötesplatser eller ta en promenad. Även om man träffas utomhus så ska man hålla avstånd ca 1.5 meter och undvika kroppskontakt

Hur säkrar ni upp verksamheter inom vård och omsorg?

Just nu pågår det gemensamma arbetet med att säkra upp alla kommunens samhällsviktiga verksamheter utifrån de förutsättningar som krävs med tanke på coronaviruset.

Vad händer om många anställda inom omsorgen blir sjuka och inte kan jobba?

Vi har en prioriteringsordning på de allra viktigaste uppgifterna. Blir många anställda sjuka samtidigt kommer vi att prioritera omvårdnad samt hälso- och sjukvård.

På daglig basis prioriterar vi bort serviceinsatser som exempelvis städ och tvätt och gör det istället vid ett senare tillfälle.

Vi bevakar händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras bedömningar och rekommendationer.

Hur tänker ni kring hygien i kontakt med vård- och omsorgstagare?

 • Vi har tydliga rutiner (se nästa fråga) kring hur vi arbetar med hygien och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma.
 • Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de känner sig sjuka.
 • Vi avråder från besök som inte är nödvändiga.
 • Vi följer de rekommendationer Folkhälsomyndighetens och Region Jönköpings län har tagit fram.

Vilka hygienrutiner finns för vård- och omsorgspersonal för att minska risken för spridning av coronavirus?

Eftersom viruset sprids genom små droppar som bildas när en person hostar och nyser innebär det störst risk att bli smittad vid nära kontakt. En person som då står nära kan få virus i ögon och slemhinnor och bli smittad. Droppar kan även spridas via händerna och möjligen via förorenade ytor, föremål och utrustning genom att du tar på dessa ytor och sedan har kontakt med dina ögon, mun eller näsa.

Vi uppmanar vård- och omsorgstagare till god handhygien och hjälper dem som behöver stöd för att uppnå detta. Vi uppmanar alla personer att hosta eller nysa i armvecket eller att använda näsduk.

Vi följer Region Jönköpings läns vårdhygieniska riktlinjer som finns för både basala och skärpta hygienrutiner.

Basal hygien
Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19

Vad gör ni om någon på ett boende blir smittad?

Vi följer de vårdhygieniska riktlinjerna som Region Jönköpings län tagit fram vad gäller hantering av misstänkta och bekräftat smittade personer. Hanteringen kan se olika ut beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Region Jönköpings län leder arbetet, gör bedömningar och ansvarar för vilka som berörs av provtagning.

Testar ni alla medarbetare inom vård och omsorg för att se om de är smittade?

Det är Region Jönköpings län som ansvarar för provtagning. De följer i sin tur de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Tester sker utifrån detta vid behov av både kunder och personal.

Vi följer också Folkhälsomyndighetens rekommendationer som är att man ska arbeta som vanligt om man är frisk och stanna hemma om man har några som helst symtom på luftvägsinfektion. Det är särskilt viktigt bland dem som arbetar nära gamla och sjuka, just för att de är extra utsatta.

Läs mer om våra hygienrutiner under rubriken "Vilka hygienrutiner finns för vård- och omsorgspersonal för att minska risken för spridning av coronavirus" ovan.

Om ett boende drabbas av smitta, vad gör ni då?

Det är Region Jönköpings län som hanterar allt som gäller smittade personer och vilka åtgärder som måste göras i den verksamhet som berörs. Vi följer de rekommendationer som vi får av regionen.

Hur kan min hemtjänst påverkas?

Det vi ser just nu är att

 • Det kan leda till att vi periodvis har färre personal i tjänst.
 • Vi kan behöva prioritera vilka insatser vi kommer att utföra. Det kan exempelvis innebära att du inte får hjälp med att städa lika ofta som du brukar få.
 • Viss hjälp kan behöva genomföras på annat sätt, t ex inköp.
 • Det kan också innebära att du får kortare besök och på andra tider än du är van vid.

Varför stänger socialförvaltningen vissa verksamheter?

Vi följer utvecklingen hela tiden och fler verksamheter kan komma att bli aktuella att stänga. Nedanstående verksamheter är just nu stängda – vänligen observera att detta kan komma att förlängas:

 • Restaurangen på Bergets seniorboende är stängd tills vidare
  Lunch säljs i låda att ta med hem (take away) antingen för boende på Berget eller utifrån.
  Kunder med hemtjänst som får hjälp till restaurangen får maten hemburen av hemtjänsten.
 • Dagverksamheterna har i nuläget begränsad verksamhet.
 • Seniorcentralens  verksamhet är i nuläget inställd.
 • Uthyrda lokaler på Berget, Restaurangen osv dras tillbaka och är fortsatt stängda tills vidare.
 1. Senast ändrad: 2021-04-15 12.11

 2. Senast ändrad: 2021-03-18 13.25

 3. Senast ändrad: 2021-02-15 09.07

 4. Senast ändrad: 2021-02-05 13.14

 5. Senast ändrad: 2021-01-18 10.14

 6. Senast ändrad: 2021-01-13 13.48

 7. Senast ändrad: 2020-12-15 13.06

 8. Senast ändrad: 2020-11-27 09.55

 9. Senast ändrad: 2020-11-17 13.53

 10. Senast ändrad: 2020-11-11 11.04

 11. Senast ändrad: 2020-10-26 11.08

 12. Senast ändrad: 2020-06-18 08.28

 13. Senast ändrad: 2020-06-17 14.11

Samlad information om corona

 1. Senast ändrad: 2021-03-19 07.37

Nyheter om coronaviruset från Tranås kommun

 1. Senast ändrad: 2021-03-18 15.17

 2. Senast ändrad: 2021-03-11 16.30

 3. Senast ändrad: 2021-03-04 16.04

 4. Senast ändrad: 2021-03-01 14.33

 5. Senast ändrad: 2021-02-25 15.29

 6. Senast ändrad: 2021-02-22 09.32

 7. Senast ändrad: 2021-02-18 09.00

 8. Senast ändrad: 2021-02-11 14.53

 9. Senast ändrad: 2021-02-05 08.37

 10. Senast ändrad: 2021-01-28 15.26

 11. Senast ändrad: 2021-01-26 14.00

 12. Senast ändrad: 2021-01-21 16.20

 13. Senast ändrad: 2021-01-14 15.27

 14. Senast ändrad: 2021-01-13 14.47

 15. Senast ändrad: 2021-01-07 16.51

 16. Senast ändrad: 2021-01-05 14.40

 17. Senast ändrad: 2020-12-29 15.24

 18. Senast ändrad: 2020-12-22 16.58

 19. Senast ändrad: 2020-12-22 15.12

 20. Senast ändrad: 2020-12-17 17.20

 21. Senast ändrad: 2020-12-14 11.21

 22. Senast ändrad: 2020-12-10 17.31

 23. Senast ändrad: 2020-12-03 15.05

 24. Senast ändrad: 2020-11-30 13.51

 25. Senast ändrad: 2020-11-26 15.52

 26. Senast ändrad: 2020-11-24 14.56

 27. Senast ändrad: 2020-11-24 14.53

 28. Senast ändrad: 2020-11-19 12.41

 29. Senast ändrad: 2020-11-19 12.41

 30. Senast ändrad: 2020-11-12 15.49

 31. Senast ändrad: 2020-11-09 14.36

 32. Senast ändrad: 2020-11-05 13.33

 33. Senast ändrad: 2020-10-16 09.50

 34. Senast ändrad: 2020-08-14 14.06

 35. Senast ändrad: 2020-08-14 09.03

 36. Senast ändrad: 2020-05-12 17.09

 37. Senast ändrad: 2020-05-12 08.30

 38. Senast ändrad: 2020-05-11 13.08

 39. Senast ändrad: 2020-05-11 10.53

 40. Senast ändrad: 2020-04-29 15.41

 41. Senast ändrad: 2020-04-23 13.52

 42. Senast ändrad: 2020-04-22 09.32

 43. Senast ändrad: 2020-04-17 14.02

 44. Senast ändrad: 2020-04-16 17.12

 45. Senast ändrad: 2020-04-06 13.30

 46. Senast ändrad: 2020-04-02 16.58

 47. Senast ändrad: 2020-04-02 12.03

 48. Senast ändrad: 2020-04-01 10.49

 49. Senast ändrad: 2020-04-01 08.58

 50. Senast ändrad: 2020-03-25 12.31

 51. Senast ändrad: 2020-03-17 15.43

 52. Senast ändrad: 2020-03-12 17.58

 53. Senast ändrad: 2020-03-02 11.09

Senast ändrad:  2020-12-15

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR