Tranås kommun

Information till dig som är vårdnadshavare

Följande gäller

 • Gymnasieskolan övergår till distansundervisning från och med den 7 december. Det innebär för Holavedsgymnasiet att huvuddelen av eleverna kommer att övergå till distansundervisning med undantag kommer, enligt regeringens beslut, i vissa fall att vara möjliga för praktiska moment som inte kan skjutas upp, nationella prov, andra examinationer som inte går att genomföra på distans, elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, och för elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning. Gymnasiesärskolan ingår inte i rekommendationen. Anledningen är att gymnasiesärskolans elevgrupp har stora behov av närundervisning på plats i skolans lokaler. Läs mer om detta på Regeringens webbplats och på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 • Förskolor och grundskolor har öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Friska barn och elever går till förskolan och skolan som vanligt. Sjuka barn och elever stannar hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan.

 • Symptomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid. Även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra.
  Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 • Öppna förskolan håller stängt tom 28 februari.

 • Kulturskolans verksamhet sker genom distansundervisning och all ensemble- och gruppundervisning pausas.
  Kulturskolan och respektive lärare informerar berörda elever och vårdnadshavare i detaljer som rör undervisningen och dess genomförande under dessa tre veckor.

 • Vuxenutbildningen - bedrivs som vanligt men med inslag av distansundervisning.

Kom ihåg, om ditt barn uppvisar tecken på förkylning, även lindriga symtom – stanna hemma!

Barn, elever och medarbetare ska stanna hemma även vid milda symtom så som halsont, hosta, snorighet, illamående och feber. Personen ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande.

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn enligt din förskolas eller skolas rutiner, men tänk på att göra det så tidigt som möjlig. Går ditt barn i grundskolan, tänk på att sjukanmäla ditt barn varje dag som hen är hemma.

Vilka åtgärder tar våra skolor och förskolor för att undvika smittspridning av coronaviruset?

Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp. För att minska smittspridning tillåts endast verksamhetskritiska besök samt vårdnadshavare som hämtar och lämnar barn.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Kommunens förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt och följer ansvariga myndigheters rekommendationer. Tranås kommun jobbar samtidigt med en beredskap för olika scenarion i förskolorna och skolorna, exempelvis om det blir stor frånvaro av barn eller personal, eller om exempelvis regeringen uppmanar till distansarbete i skolorna.

Efter regeringens beslut om att skolor kan använda distansundervisning för att minska trängsel på skolorna går vissa klasser på gymnasiet över till distansundervisning. Elever som går i årskurs 2 på de studieförberedande programmen övergår till distansundervisning från måndag 23/11 och tom 4/12. Därefter kommer elever som går i årskurs 3 på de studieförberedande programmen att övergå till distansundervisning från 6/12 tom 17/12.

När kan förskolebarn vara på förskolan och när bör de vara hemma vid symptom som kan vara tecken på covid-19?

När ett barn som går på förskola eller hos dagbarnvårdare blir sjukt ska barnet stanna hemma minst 2 dygn efter att det blivit friskt. Ibland har barn i den här åldern, 1-6 år, lätta besvär som snabbt går över och som inte är tecken på sjukdom. Då behöver man inte vara hemma från förskolan eller dagbarnvårdaren. Det kan till exempel handla om en enstaka hostning eller att näsan rinner efter att man varit ute. Alltså besvär som snabbt går över.

Barn som har varit hemma från förskolan i 7 dygn för en infektion och sedan tillfrisknar och är pigga kan gå tillbaka till förskolan även om de skulle ha kvar milda symtom så som lätt snuva eller hosta. Kvarvarande snuva och hosta efter en genomgången förkylning är inte ovanligt och kan för vissa barn kvarstå under flera veckor. Detta är då inget hinder från att vara på förskolan.

Allt det här gäller när man inte har tagit något prov för covid-19. Barn i förskoleåldern, 1-6 år, behöver inte ta prov för covid-19 när de är sjuka, om inte en läkare eller sjuksköterska tycker att det behövs.

Mitt barn har testats för covid-19. Hur länge ska hen stanna hemma?

Om ditt barn uppvisat symtom och testats negativt, kan barnet återgå till förskola eller skola när allmäntillståndet tillåter.

Om ditt barn testats positivt, behöver barnet stanna hemma minst två dagar efter feberfrihet och allmän förbättring samt minst sju dagar från symptomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till förskola/skola om det gått minst sju dagar sedan symtomdebut.

Mitt barn är infektionskänsligt. Flera barn i förskolan/ klassen hostar och nyser. Jag är orolig.

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Hen känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Jag vill att mitt barn ska vara hemma. Får hen stanna hemma?

Om ditt barn är fullt frisk och går i grundskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Om föräldrar eller syskon är sjuka, får barnet då komma till skolan eller förskolan?

Från och med den 14 oktober gäller nya förhållningsregler i Jönköpings län: Vuxna och gymnasieungdomar som bor tillsammans med en bekräftat smittad person ska stanna hemma från arbetsplats och skola under en vecka.

Barn i förskola och grundskola ska vara i skola eller förskola, men ska i övrigt begränsa sina kontakter och till exempel avstå från fritidsaktiviteter.

Läs mer om förhållningsreglerna på Region Jönköpings webbplats.

Vårdnadshavare som uppvisar förkylningssymptom får inte komma till förskolan för hämtning och lämning. Vid lindriga symptom ska barnet stanna hemma.

Vid misstanke om smitta av coronaviruset, kommer ni att stänga skolorna och förskolorna då?

I nuläget är det inte aktuellt att stänga några skolor utan vi arbetar med förebyggande åtgärder och fäljer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats.

Stöd och hjälp vid oro

Behöver du eller ditt barn prata med någon? Det finns flera organisationer och hjälplinjer som du kan vända dig till.

Hjälplinjer vid oro.

Mer information och råd som rör förskola, grundskola och gymnasium hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 1. Senast ändrad: 2021-04-15 12.11

 2. Senast ändrad: 2021-03-18 13.25

 3. Senast ändrad: 2021-02-15 09.07

 4. Senast ändrad: 2021-02-05 13.14

 5. Senast ändrad: 2021-01-18 10.14

 6. Senast ändrad: 2021-01-13 13.48

 7. Senast ändrad: 2020-12-15 13.06

 8. Senast ändrad: 2020-11-27 09.55

 9. Senast ändrad: 2020-11-17 13.53

 10. Senast ändrad: 2020-11-11 11.04

 11. Senast ändrad: 2020-10-26 11.08

 12. Senast ändrad: 2020-06-18 08.28

 13. Senast ändrad: 2020-06-17 14.11

Samlad information om corona

 1. Senast ändrad: 2021-03-19 07.37

Nyheter om coronaviruset från Tranås kommun

 1. Senast ändrad: 2021-03-18 15.17

 2. Senast ändrad: 2021-03-11 16.30

 3. Senast ändrad: 2021-03-04 16.04

 4. Senast ändrad: 2021-03-01 14.33

 5. Senast ändrad: 2021-02-25 15.29

 6. Senast ändrad: 2021-02-22 09.32

 7. Senast ändrad: 2021-02-18 09.00

 8. Senast ändrad: 2021-02-11 14.53

 9. Senast ändrad: 2021-02-05 08.37

 10. Senast ändrad: 2021-01-28 15.26

 11. Senast ändrad: 2021-01-26 14.00

 12. Senast ändrad: 2021-01-21 16.20

 13. Senast ändrad: 2021-01-14 15.27

 14. Senast ändrad: 2021-01-13 14.47

 15. Senast ändrad: 2021-01-07 16.51

 16. Senast ändrad: 2021-01-05 14.40

 17. Senast ändrad: 2020-12-29 15.24

 18. Senast ändrad: 2020-12-22 16.58

 19. Senast ändrad: 2020-12-22 15.12

 20. Senast ändrad: 2020-12-17 17.20

 21. Senast ändrad: 2020-12-14 11.21

 22. Senast ändrad: 2020-12-10 17.31

 23. Senast ändrad: 2020-12-03 15.05

 24. Senast ändrad: 2020-11-30 13.51

 25. Senast ändrad: 2020-11-26 15.52

 26. Senast ändrad: 2020-11-24 14.56

 27. Senast ändrad: 2020-11-24 14.53

 28. Senast ändrad: 2020-11-19 12.41

 29. Senast ändrad: 2020-11-19 12.41

 30. Senast ändrad: 2020-11-12 15.49

 31. Senast ändrad: 2020-11-09 14.36

 32. Senast ändrad: 2020-11-05 13.33

 33. Senast ändrad: 2020-10-16 09.50

 34. Senast ändrad: 2020-08-14 14.06

 35. Senast ändrad: 2020-08-14 09.03

 36. Senast ändrad: 2020-05-12 17.09

 37. Senast ändrad: 2020-05-12 08.30

 38. Senast ändrad: 2020-05-11 13.08

 39. Senast ändrad: 2020-05-11 10.53

 40. Senast ändrad: 2020-04-29 15.41

 41. Senast ändrad: 2020-04-23 13.52

 42. Senast ändrad: 2020-04-22 09.32

 43. Senast ändrad: 2020-04-17 14.02

 44. Senast ändrad: 2020-04-16 17.12

 45. Senast ändrad: 2020-04-06 13.30

 46. Senast ändrad: 2020-04-02 16.58

 47. Senast ändrad: 2020-04-02 12.03

 48. Senast ändrad: 2020-04-01 10.49

 49. Senast ändrad: 2020-04-01 08.58

 50. Senast ändrad: 2020-03-25 12.31

 51. Senast ändrad: 2020-03-17 15.43

 52. Senast ändrad: 2020-03-12 17.58

 53. Senast ändrad: 2020-03-02 11.09

Senast ändrad:  2021-02-05

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR