Tranås kommun

Så informerar Tranås kommun om smittspridning

Nästa rapport lämnas 22/4.
Rapporteringen av antalet ges endast på kommunnivå och vi kommer inte att berätta var i kommunen de enskilda bor.

 • Rapporteringen av antalet bekräftat smittade av covid-19 inom socialtjänstens verksamheter ges endast på kommunnivå.
 • Rapporteringen ger en nulägesbild.
 • Vi rapporterar endast antal smittade inom socialtjänstens verksamheter eftersom det bara är där som kunder testas för covid-19.
 • Vi rapporterar inte antal fall av smittade bland anställda, eller hos barn och elever i förskola och skola. Som anställd, barn eller elev behöver du inte berätta om orsaken till din sjukfrånvaro.
 • Antal bekräftat smittade av covid-19 inom socialtjänstens verksamheter säger inget om antalet smittade i kommunen som helhet.
 • Siffrorna kommer att uppdateras varje torsdag så länge Tranås kommun rapporterar dessa uppgifter till annan myndighet.

Antal bekräftade fall, smittade av covid-19

Uppdaterat: Torsdagen den 15 april 2021.

Det är för närvarande två personer som är bekräftat smittade inom socialtjänstens verksamheter.

Idag har vi en allmän spridning av sjukdomen covid-19 i det svenska samhället. Antalet bekräftade fall av smitta bland befolkningen i Jönköpings län fortsätter att öka och situationen är mycket ansträngd inom regionens verksamheter.

Vår högsta prioritet är att bidra till minskad smittspridning inom kommunens verksamheter. För att minska riskerna följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de vårdhygieniska riktlinjerna som Region Jönköpings län har tagit fram.

Patientsekretess

Smittade eller misstänkt smittade medborgare omfattas av patientsekretess. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd, utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra medborgare ska alltid kunna känna förtroende för vår vård och omsorg. Därför är patientsekretessen viktig för oss.

Med anledning av detta kommer vi inte lämna ut några uppgifter om enskilda anställdas, elevers, kunders eller andras hälsotillstånd, vare sig det handlar om covid-19 eller annan sjukdom.

Kommunen får heller inte kännedom om eventuellt smittade eller misstänkt smittade från Region Jönköpings län, om det inte finns behov för någon del av verksamheten att agera på ett särskilt sätt. Även då gäller patientsekretess.


 1. Senast ändrad: 2021-04-15 12.11

 2. Senast ändrad: 2021-03-18 13.25

 3. Senast ändrad: 2021-02-15 09.07

 4. Senast ändrad: 2021-02-05 13.14

 5. Senast ändrad: 2021-01-18 10.14

 6. Senast ändrad: 2021-01-13 13.48

 7. Senast ändrad: 2020-12-15 13.06

 8. Senast ändrad: 2020-11-27 09.55

 9. Senast ändrad: 2020-11-17 13.53

 10. Senast ändrad: 2020-11-11 11.04

 11. Senast ändrad: 2020-10-26 11.08

 12. Senast ändrad: 2020-06-18 08.28

 13. Senast ändrad: 2020-06-17 14.11

Samlad information om corona

 1. Senast ändrad: 2021-03-19 07.37

Nyheter om coronaviruset från Tranås kommun

 1. Senast ändrad: 2021-03-18 15.17

 2. Senast ändrad: 2021-03-11 16.30

 3. Senast ändrad: 2021-03-04 16.04

 4. Senast ändrad: 2021-03-01 14.33

 5. Senast ändrad: 2021-02-25 15.29

 6. Senast ändrad: 2021-02-22 09.32

 7. Senast ändrad: 2021-02-18 09.00

 8. Senast ändrad: 2021-02-11 14.53

 9. Senast ändrad: 2021-02-05 08.37

 10. Senast ändrad: 2021-01-28 15.26

 11. Senast ändrad: 2021-01-26 14.00

 12. Senast ändrad: 2021-01-21 16.20

 13. Senast ändrad: 2021-01-14 15.27

 14. Senast ändrad: 2021-01-13 14.47

 15. Senast ändrad: 2021-01-07 16.51

 16. Senast ändrad: 2021-01-05 14.40

 17. Senast ändrad: 2020-12-29 15.24

 18. Senast ändrad: 2020-12-22 16.58

 19. Senast ändrad: 2020-12-22 15.12

 20. Senast ändrad: 2020-12-17 17.20

 21. Senast ändrad: 2020-12-14 11.21

 22. Senast ändrad: 2020-12-10 17.31

 23. Senast ändrad: 2020-12-03 15.05

 24. Senast ändrad: 2020-11-30 13.51

 25. Senast ändrad: 2020-11-26 15.52

 26. Senast ändrad: 2020-11-24 14.56

 27. Senast ändrad: 2020-11-24 14.53

 28. Senast ändrad: 2020-11-19 12.41

 29. Senast ändrad: 2020-11-19 12.41

 30. Senast ändrad: 2020-11-12 15.49

 31. Senast ändrad: 2020-11-09 14.36

 32. Senast ändrad: 2020-11-05 13.33

 33. Senast ändrad: 2020-10-16 09.50

 34. Senast ändrad: 2020-08-14 14.06

 35. Senast ändrad: 2020-08-14 09.03

 36. Senast ändrad: 2020-05-12 17.09

 37. Senast ändrad: 2020-05-12 08.30

 38. Senast ändrad: 2020-05-11 13.08

 39. Senast ändrad: 2020-05-11 10.53

 40. Senast ändrad: 2020-04-29 15.41

 41. Senast ändrad: 2020-04-23 13.52

 42. Senast ändrad: 2020-04-22 09.32

 43. Senast ändrad: 2020-04-17 14.02

 44. Senast ändrad: 2020-04-16 17.12

 45. Senast ändrad: 2020-04-06 13.30

 46. Senast ändrad: 2020-04-02 16.58

 47. Senast ändrad: 2020-04-02 12.03

 48. Senast ändrad: 2020-04-01 10.49

 49. Senast ändrad: 2020-04-01 08.58

 50. Senast ändrad: 2020-03-25 12.31

 51. Senast ändrad: 2020-03-17 15.43

 52. Senast ändrad: 2020-03-12 17.58

 53. Senast ändrad: 2020-03-02 11.09

Senast ändrad:  2021-04-15

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR