Tranås kommun

Information för dig som är vårdnadshavare

För dig som är vårdnadshavare till barn och elever i våra förskolor och skolor finns frågor och svar samlade.

Kom ihåg, om ditt barn uppvisar tecken på förkylning, även lindriga symtom – stanna hemma!

Barn, elever och medarbetare ska stanna hemma även vid milda symtom så som hosta, snorighet och feber. Personen ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande.

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn enligt din förskolas eller skolas rutiner, men tänk på att göra det så tidigt som möjlig. Går ditt barn i grundskolan, tänk på att sjukanmäla ditt barn varje dag som hen är hemma.

Förskola och skola

Kommunens förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt och följer ansvariga myndigheters rekommendationer. Tranås kommun jobbar samtidigt med en beredskap för olika scenarion i förskolorna och skolorna, exempelvis om det blir stor frånvaro av barn eller personal, eller om exempelvis regeringen uppmanar till distansarbete i skolorna.

Gymnasium och vuxenutbildning

Efter regeringens rekommendationer gick den kommunala gymnasie- och vuxenutbildningen från onsdagen den 18 mars över till distansutbildning. Elever tar del av undervisning från hemmet.

Påverkas skolavslutningarna av coronasituationen?

Samtliga grundskolors skolavslutningar i juni kommer att ske klassvis, och det blir inga gemensamma samlingar. Vårdnadshavare kommer inte heller att erbjudas att vara med på klassens avslutning oavsett om avslutningen sker inomhus eller utomhus.

Mitt barn har lindriga förkylningssymtom. Ska hen stanna hemma?

Ja, alla med symtom på luftvägsinfektion/förkylningssymptom, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta, enligt Folkhälsomyndigheten. Du ska därför hålla ditt barn hemma även vid lindriga symptom på förkylning, såsom exempelvis snuva, hosta, ont i halsen och feber, till dess att barnet är friskt.

Vilka åtgärder tar våra skolor och förskolor för att undvika smittspridning av coronaviruset?

Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp. För att minska smittspridning tillåts endast verksamhetskritiska besök samt vårdnadshavare som hämtar och lämnar barn.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Mitt barn har vistats i ett smittdrabbat område, men har inga symptom. Ska barnet stanna hemma?

Barn och elever som har varit i smittdrabbat område får vara i förskola eller skola så länge de är friska. Man bör vara uppmärksam på symtom, även lindriga, exempelvis snuva, hosta, ont i halsen och feber. Vid symptom ska hen vara hemma till dess att barnet är friskt.

Mitt barn har vistats i ett smittdrabbat område, och har lindriga symptom. Ska barnet stanna hemma?

Oavsett om ditt barn har varit i ett smittdrabat område eller inte, ska alla med lindriga symptom vara hemma, enligt Folkhälsomyndigheten.

Du ska därför hålla ditt barn hemma vid lindriga symptom på förkylning, såsom exempelvis snuva, hosta, ont i halsen och feber, till dess att barnet är friskt.

Till vilka länder eller regioner avråder UD från att resa?

Svaret hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vi har konstaterad smitta i familjen. Ska mitt barn stanna hemma?

Vid konstaterad smitta inom familjen får bekräftade fall individuella förhållningsregler via infektionskliniken. Eventuellt beslut om karantän för familjemedlemmar tas av smittskyddsläkare. Rektor ska kontaktas.

Mitt barn är infektionskänsligt. Flera barn i klassen hostar och nyser. Jag är orolig.

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Hen känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Jag vill att mitt barn ska vara hemma. Får hen stanna hemma?

Om ditt barn är fullt frisk och går i grundskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Om föräldrar eller syskon är sjuka, får barnet då komma till skolan eller förskolan?

Ja. Är barnet symptomfri är hen välkommen till förskolan eller skolan. Vårdnadshavare som uppvisar förkylningssymptom får inte komma till förskolan för hämtning och lämning. Vid lindriga symptom ska barnet stanna hemma.

Vid misstanke om smitta av coronaviruset, kommer ni att stänga skolorna och förskolorna då?

I nuläget är det inte aktuellt att stänga några skolor utan vi arbetar med förebyggande åtgärder. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att det inte finns säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängning av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället.

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats.

Mitt barn har en 15-timmarsplacering, hur påverkas det av covid-19?

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning av covid-19 ska personal sjukskrivas vid minsta förkylningssymptom. I Tranås kommun ser vi att sjukskrivningarna ökar. Detta påverkar verksamheten då personal behöver stanna hemma och vi har svårt att klara bemanningen på våra förskolor vissa dagar. För att säkerställa arbetsmiljön för både barn och personal går Tranås kommun ut med en rekommendation om att barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga tillfälligt avstår från sin 15-timmarsplacering under rådande pandemi

Förtydligande gällande rekommendationen att hålla 15-timmarsbarnen hemma.

I dagsläget är vår rekommendation att hålla 15-timmarsbarnen hemma under perioden maj-juli. För er som följer rekommendation kommer vi inte att debitera något för platsen under motsvarande period. Förskolan/pedagogisk omsorg meddelar BU-kansliet som stoppar debiteringen.

 1. Senast ändrad: 2020-08-12 11.28

 2. Senast ändrad: 2020-08-03 13.36

 3. Senast ändrad: 2020-06-18 08.28

 4. Senast ändrad: 2020-06-17 14.11

 5. Senast ändrad: 2020-05-08 16.05

 6. Senast ändrad: 2020-05-05 08.59

 7. Senast ändrad: 2020-04-30 12.50

 8. Senast ändrad: 2020-04-29 10.48

 9. Senast ändrad: 2020-04-22 09.42

 10. Senast ändrad: 2020-04-17 15.48

Samlad information om corona

 1. Senast ändrad: 2020-06-10 13.28

Informationsblad för utskrift

 1. Senast ändrad: 2020-05-06 13.03
  Storlek: 151.5 kB

 2. Senast ändrad: 2020-04-02 11.54
  Storlek: 580.2 kB

 3. Senast ändrad: 2020-03-30 09.11
  Storlek: 570.5 kB

Nyheter om coronaviruset från Tranås kommun

 1. Senast ändrad: 2020-05-12 17.09

 2. Senast ändrad: 2020-05-12 08.30

 3. Senast ändrad: 2020-05-11 13.08

 4. Senast ändrad: 2020-05-11 10.53

 5. Senast ändrad: 2020-04-29 15.41

 6. Senast ändrad: 2020-04-23 13.52

 7. Senast ändrad: 2020-04-22 09.32

 8. Senast ändrad: 2020-04-17 14.02

 9. Senast ändrad: 2020-04-16 17.12

 10. Senast ändrad: 2020-04-06 13.30

 11. Senast ändrad: 2020-04-02 16.58

 12. Senast ändrad: 2020-04-02 12.03

 13. Senast ändrad: 2020-04-01 10.49

 14. Senast ändrad: 2020-04-01 08.58

 15. Senast ändrad: 2020-03-25 12.31

 16. Senast ändrad: 2020-03-17 15.43

 17. Senast ändrad: 2020-03-12 17.58

 18. Senast ändrad: 2020-03-02 11.09

Senast ändrad:  2020-04-30

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR