Tranås kommun

Änglagårdens förskola

Änglagårdens förskola drivs av Svenska kyrkan och är belägen i Adelöv. Vi finns i församlingshemmets lokaler, där vi även bedriver ett fritidshem. Ett stenkast härifrån ligger Adelövs friskola. Omgivningen är vacker med både skogen, sädesfält och djur bakom knuten. Vår gård är bland annat utrustad med klätterställning, gungor, studsmatta, cykelväg, sandlåda och pulkabacke. I våra lokaler förespråkar vi en föränderlig miljö utifrån barnens intresse. Vår verksamhet styrs utifrån vår profilering, läroplan för förskolan (Lpfö98) och skollagen. Vi som arbetar på förskolan vill att vår verksamhet ska vara en plats som man längtar till, där man får växa utifrån sina egna förutsättningar, där man känner sig välkommen och delaktig. Vi erbjuder en verksamhet där personalen tar tillvara på barnens nyfikenhet och lust att utforska och lära.

Vår verksamhet

Änglagårdens förskola består av en syskonavdelning för barn mellan 1-5 år, där vi har plats för cirka 22 barn. På förskolan arbetar fem pedagoger, rektor, specialpedagog, lokalvårdare och vaktmästare. Vi samarbetar även med personalen på fritidshemmet. Vi får vår mat från Linneagårdens förskola där våra egna kockar lagar maten.

Projektinriktat arbetssätt

Vi arbetar utifrån ett projektinriktat arbetssätt där barnens intresse, tankar, idéer och kunskaper driver vårt arbete framåt. Vi använder pedagogisk dokumentation för att fånga upp och följa barnens lärprocesser. Vi strävar efter att arbeta i mindre grupper större delen av dagen, i en inspirerande och föränderlig miljö, där vi varvar undervisningen med skapande aktiviteter, experimenterade, utevistelse, lek och lärande. Det är barnens nyfikenhet som ligger till grund för de projekt som verksamheten arbetar med.

Kristen profilering

Vår förskola har en kristen profilering, där vi utgår från pärlorna i frälsarkransen. Några gånger per termin träffar vi vår kaplan. Vi bjuder in till familjemässa en gång per termin, där barnen får vara delaktiga. Vi är med på påsk-och adventssamlingar.

Kontakt

Änglagårdens förskola

Adelövs församlingshem
573 98 Tranås

Maria Lindh
Rektor
0140-674 35, 070-525 44 87

Chatarina Bergfoth
Specialpedagog
0140-674 36

Avd Änglagården 0140-674 27

Relaterade sidor

Senast ändrad:  2020-11-25

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR