Tranås kommun

Bergets förskola

Bergets förskola är centralt belägen i närheten av Holavedsgymnasiet och Parkhallen. Förskolan är en tidigare teaterbyggnad och har närhet till både centrum och lekplatser. Förskolan har egen kock som lagar all mat och bakar allt bröd från grunden.

Våra avdelningar

Bergets förskola har plats för cirka 45 barn. Avd. Diamanten för de yngsta barnen och Skattkistan & Guldgruvan för de äldre. Vi har en gemensam entré och avdelningarna arbetar mycket tillsammans. Vi anser att det är viktigt att barn och föräldrar känner trygghet i all personal.

Projektinriktat arbetssätt med pedagogisk dokumentation

Avdelningarna har en utbildning som bedrivs utifrån ett projektinriktat arbetssätt. Vi utgår från barnens tankar, kunskaper, intressen och behov. Vi dokumenterar mycket för att synliggöra utvecklingen i verksamheten och bland barnen. Vår pedagogiska dokumentation ligger sedan till grund för vårt fortsatta arbete tillsammans med barnen och för utvecklingssamtal med vårdnadshavare.

Pedagogisk miljö

I vårt arbete strävar vi efter att utgå från barnens starka sidor och intressen. Utifrån dessa arbetar vi medvetet med att utveckla lekmiljöer både ute och inne som erbjuder barnen utmaningar, lockar till lek samt ger inspiration till att utforska omvärlden

Våra mål och visioner

Vi arbetar utifrån Bergets förskolas huslinje, som är utvald för att lyfta fram centrala delar av Läroplanen för förskolan, Lpfö 18. Några av målen rör bland annat hur vi är mot varandra, hur lek, språk och barnens nyfikenhet får en central roll i vardagen. Huslinjen revideras årligen för upprätthålla god kvalitet i utbildningen och dess undervisning.

Motverka kränkande behandling

Vi arbetar också utifrån Bergets förskola plan mot diskriminering och kränkande behandling. Det innebär att vi ständigt arbetar för att barnen på förskolan ska trivas och känna trygghet i en stabil barngrupp. De sak bli sedda och respekterade för den de är. Vi har nolltolernas mot trakasserier och kränkande behandling.​

Kontakt

Bergets förskola

Parkvägen 5
573 35 Tranås

Daniel Berg
Rektor 0140-685 93

Susanna Palm
Biträdande rektor 0140-68 717

Annicka Enell
Specialpedagog
0140-683 23

Avd. Diamanten 0140-684 97
Avd. Skattkistan 0140-684 96

Avd. Guldgruvan 0140-684 98

Köket 0140-684 99

Senast ändrad:  2020-12-14

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR