Tranås kommun

Enebackens förskola

Enebackens lantförskola ligger på landet några kilometer söder om Tranås centrum. Förskolan finns i stora, luftiga och ändamålsenliga lokaler i två plan. Enebacken erbjuder barnen en stor förskolegård på 12 000 kvadratmeter där gräsytor, skogsdungar, hagmarker och plattgångar bildar en helhet. I denna fantasieggande miljön har barnen gott om utrymme för lek, rörelse och utforskande. Barnen har även tillgång till stora sandytor, vatten och platsbyggda kojor på gården. Vi har en stor odlingsträdgård där barnen får ta del av allt från sådd till skörd och att grönsakerna serveras på tallriken. Vi har också en grillplats där lunchen tillagas och äts minst en gång i månaden. Inomhus erbjuder vi olika rum för olika aktiviteter såsom bygg- och konstruktion, ateljé, rollek och mycket annat.

Vi har egna djur

I verksamheten finns får, höns och kaniner. Dessa djur bor i vår ladugård och sköts tillsammans av förskolepersonal och barn. Inomhus på Enebacken bor även vår salamander Salle. Djuren är snälla och tåliga och erbjuder barnen en varm päls att snusa i och ett lyssnande öra. Vi har en egen kock som lagar all mat från grunden och det läggs stor vikt vid att servera bra mat som mestadels tillagas av ekologiska råvaror och närproducerade råvaror.

Ekonomisk förening

Förskolan drivs som en ekonomisk förening, där föräldrar till barnen på förskolan sitter i en styrelse med huvudmannaansvar.

Projektinriktat arbetssätt med pedagogisk dokumentation

På Enebacken går 42 barn och det är viktigt för oss att behålla småsakligheten. Att barnen blir sedda, har en relation till och känner sig trygg med all personal är centralt. Vi arbetar i mindre grupper både ute och inne och har en hög personaltäthet. Vi arbetar i smågrupper för ratt kunna vara nära barnen, lyssna in och utmana dem i deras intresse och lärprocesser. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation där vi synliggör barns lärande och dessa dokumentationer ligger sedan till grund för vårt fortsatta arbete tillsammans och till utvecklingssamtal.

Våra mål och visioner

Vår vision är att barnen på Enebacken ska få uppleva en varm förskolemiljö där lärande och omsorg bildar en helhet. Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan Lpfö18. Vi upprättar nya mål varje år för att bibehålla en hög kvalitet i det pedagogiska arbetet.

Kränkande behandling

Enebackens förskola har en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Det innebär att vi ständigt strävar efter att barnen på förskolan ska trivas och känna trygghet i gruppen. De ska bli sedda och respekterade för den de är. Vi har nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling.

Om ni blir nyfikna på oss är ni hjärtligt välkomna att hälsa på

Kontakt

Enebackens förskola

Katarp
573 93 Tranås

Josefine Andersson
Rektor

072-233 80 65

Avd Ville villekulla 076-393 23 59

Avd Bullerbyn 076-392 68 78

Enebackens hemsida


Senast ändrad:  2020-09-08

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: information@tranas.seCookiesGDPR