Tranås kommun

Junkaremålens förskola

Junkaremålens förskola har ändamålsenliga lokaler och en stor och fin utegård att leka på. Vi har nära till skog, lekplatser och skola.

Våra avdelningar

Junkaremålens förskola har plats för cirka 52 barn. På förskolan finns det tre avdelningar där det är två avdelningar för de yngre barnen och en för de äldre barnen.

Våra mål och visioner

Vi arbetar med att utveckla en miljö anpassad för varje barns förutsättningar och behov. Samarbetet mellan avdelningarna är viktigt för att skapa nya och fler mötesplatser för barnen. Vi försöker ta tillvara barnens tankar och idéer och skapa en miljö som ska underlätta för barnen att göra egna val.

Synliggör verksamheten

Vi arbetar med observation, dokumentation och reflektion för att synliggöra vår verksamhet och barnens lärande. Genom detta får vi ett underlag för hur förskolan på bästa sätt skall stödja barnets utveckling och lärande. Utifrån dessa görs också en uppföljning av verksamheten.

Kontakt

Junkaremålens förskola

Lönngatan 5
573 37 Tranås

Malin Ljung
Rektor
0140-681 01, 686 27

Ann Edén 
Biträdande rektor
0140-688 17

Anna-Karin Thunell
Specialpedagog
0140-684 15

Avd Blåklinten 0140-681 05
Avd Gullvivan 0140-681 03
Avd Prästkragen 0140-681 04

Senast ändrad:  2021-04-13

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR