Tranås kommun

Linnéagårdens förskola

Linneagårdens förskola, som drivs av Svenska kyrkan och ligger belägen i Linderås. Förskolan finns i samma lokaler som församlingshemmet och ligger granne med kyrkan. Ett stenkast ifrån förskolan ligger Linderås skola. Våra lokaler är ljusa och fina och vi förespråkar en föränderlig miljö utifrån barnens intresse. Vi har en utegård med olika lekredskap som stimulerar barnens lek. Det finns även ytor där barnen kan cykla och vi har en egen grillplats på gården. Det är nära till skogen och precis utanför gården har vi en bra backe för pulkaåkning på vintern. Vår verksamhet styrs utifrån vår profilering, läroplan för förskolan (Lpfö98) och skollagen. Vi som arbetar på förskolan vill att vår verksamhet ska vara en plats som man längtar till, där man får växa utifrån sina egna förutsättningar, där man känner sig välkommen och delaktig. Vi erbjuder en verksamhet där personalen tar tillvara på barnens nyfikenhet och lust att utforska och lära.

Vår verksamhet

Linneagården består av en syskonavdelning för barn 1-5 år med plats för cirka 22 barn. På förskolan arbetar sex pedagoger, rektor, specialpedagog, kokerskor, lokalvårdare och vaktmästare. Vår lunch lagas i vårt tillagningskök.

Projektinriktat arbetssätt

Vi arbetar utifrån ett projektinriktat arbetssätt där barnens intresse, tankar, idéer och kunskaper driver vårt arbete framåt. Vi använder pedagogisk dokumentation för att fånga upp och följa barnens lärprocesser. Vi strävar efter att arbeta i mindre grupper större delen av dagen, i en inspirerande och föränderlig miljö, där vi varvar undervisningen med skapande aktiviteter, experimenterade, utevistelse, lek och lärande. Det är barnens nyfikenhet som ligger till grund för de projekt som verksamheten arbetar med.

Kristen profilering

Vår förskola har en kristen profilering, där vi utgår från pärlorna i frälsarkransen. Några gånger per termin träffar vi vår kaplan. Vi bjuder in till familjemässa en gång per termin, där barnen får vara delaktiga. Vi är med på påsk-och adventssamlingar.

Ekologiskt och rättvisemärkt

På Linneagården ligger vårt tillagningskök, där våra två egna kockar arbetar. De lagar maten till alla våra förskolor och på loven även till vårt fritidshem. De lagar all mat från grunden och bakar vårt matbröd. Vi är noga med att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av rättvisemärkta och ekologiska produkter.

 

Kontakt

Linnéagårdens förskola

Kyrkbacken 1
573 97 Tranås

Maria Lindh
Rektor
0140-674 35, 070-525 44 87

Chatarina Bergfoth
Specialpedagog
0140-674 36

Avd Linnéan 0140-674 21

Relaterade sidor

Senast ändrad:  2020-11-25

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR