Tranås kommun

Mariagårdens förskola

Mariagårdens förskola drivs av Svenska Kyrkan och ligger centralt i Tranås. Förskolan har två avdelningar, Myran och Ekorren, vilka har plats för cirka 17 resp. 24 barn. Avdelning Myran finns i samma lokaler som församlingshemmet och avdelning Ekorren i byggnaden bredvid, båda granne med kyrkan och pastorsexpeditionen. Mariagården har en utegård med bland annat klätterställning, gungor, sandlåda samt asfaltsytor som används till cykelåkning och bollspel. Utanför staketet finns det en bra backe för pulkaåkning på vintern. I våra lokaler förespråkar vi en föränderlig miljö utifrån barnens intresse. Vår verksamhet styrs utifrån vår profilering, läroplan för förskolan (Lpfö98) och skollagen. Vi som arbetar på förskolan vill att vår verksamhet ska vara en plats som man längtar till, där man får växa utifrån sina egna förutsättningar, där man känner sig välkommen och delaktig. Vi erbjuder en verksamhet där personalen tar tillvara på barnens nyfikenhet och lust att utforska och lära.

Vår verksamhet

På förskolan arbetar åtta pedagoger, rektor, specialpedagog, husmor, lokalvårdare och vaktmästare. På Myran är miljön anpassad för barn 1-3 år och på Ekorren 3-5 år. Vi får vår mat från Linneagårdens förskola där våra egna kockar lagar maten.

Projektinriktat arbetssätt

Vi arbetar utifrån ett projektinriktat arbetssätt där barnens intresse, tankar, idéer och kunskaper driver vårt arbete framåt. Vi använder pedagogisk dokumentation för att fånga upp och följa barnens lärprocesser. Vi strävar efter att arbeta i mindre grupper större delen av dagen, i en inspirerande och föränderlig miljö, där vi varvar undervisningen med skapande aktiviteter, experimenterade, utevistelse, lek och lärande. Det är barnens nyfikenhet som ligger till grund för de projekt som verksamheten arbetar med.

Kristen profilering

Vår förskola har en kristen profilering, där vi utgår från pärlorna i frälsarkransen. Några gånger per termin träffar vi vår kaplan. Vi bjuder in till familjemässa en gång per termin, där barnen får vara delaktiga. Vi är med på påsk-och adventssamlingar.

Kontakt

Mariagårdens förskola

Majorsgatan 1
573 40 Tranås

Maria Lindh
Rektor
0140-674 35, 070-525 44 87

Chatarina Bergfoth
Specialpedagog
0140-674 36

Avd. Ekorren, 0140-674 13

Avd. Myran, 0140-674 18

Relaterade sidor

Senast ändrad:  2020-11-25

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR