Tranås kommun

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola är en av Tranås nyaste förskolor och öppnades i augusti 2017. Förskolan har en fantastisk utemiljö med två stora gårdar med musikinstrument, vattenlek, ljusinstallationer, odlingar, grillplats och andra inspirerande lekmiljöer. Innelokalerna är verksamhetsanpassade med snickarrum, ateljé och sinnesrum.

Blir du nyfiken på oss är du hjärtligt välkommen att hälsa på.

Våra mål och visioner

På Skogsgläntan vill vi att barnen ska känna sig varmt välkomna och trygga med närvarande pedagoger. Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö98 rev 2016) för att behålla en god kvalité i den pedagogiska verksamheten. Målen handlar om hur vi är mot varandra, barnens utveckling och lärande, barns inflytande, relationen mellan förskola, hem och övergång och samverkan med förskoleklass. Vi följer upp, utvärderar och utvecklar verksamheten kontinuerligt.

Våra avdelningar

Skogsgläntans förskola är uppdelad på sex avdelningar. Det är tre baser med två avdelningar på varje. Avdelningarna arbetar mycket tillsammans, bland annat för att barnen ska kunna inspireras av varandra men också för att vi ska kunna tillgodose barnens olika intressen och behov. Kotten 1 och 2 samt Barret 3 är för de yngre barnen. Barret 4 och Tallen 5 och 6 är för de lite äldre barnen.

Projektinriktat arbetssätt med pedagogisk dokumentation

Avdelningarna arbetar med barnen i mindre grupper, både ute och inne. Arbetet utgår från barnens kunskap, tankar och idéer. Vi dokumenterar mycket för att synliggöra utvecklingen i verksamheten och för att kunna se barnens lärande. Dokumentationen ligger sedan till grund för vårt fortsatta arbete tillsammans med barnen och för utvecklingssamtal med vårdnadshavare.

Kränkande behandling

Skogsgläntans förskola har en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Det innebär att vi ständigt strävar efter att barnen på förskolan ska trivas och känna trygghet i en stabil barngrupp. De ska bli sedda och respekterade för den de är. Vi har nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling.Kontakt

Skogsgläntans förskola

Råsvägen 1
573 38 Tranås

Ingela Gerebrant
Rektor
0140-687 64

Linda Wibring
Biträdande rektor
0140-681 07

Avd. Kotten1 0140-683 53
Avd. Kotten 2 0140-684 05
Avd. Barret 3 0140-683 60
Avd. Barret 4 0140-683 48
Avd. Tallen 5 0140-684 76
Avd. Tallen 6 0140-683 55


Senast ändrad:  2020-04-06

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR