Tranås kommun

Sommens förskola

Förskolan ligger i Sommens samhälle cirka 15 km norr om Tranås. 
Vi har nära till skogen och sjön Sommen. 
Barnen är ute mycket och vistas i skogen där leken lägger grunden till naturlig rörelseglädje och det sociala samspelet. 

Våra avdelningar

Förskolan har plats för 50 barn. Jollen för de yngsta barnen och Ekan för de äldre. 
Alla som arbetar i förskolan samarbetar för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande. Alla barn och föräldrar ska känna sig trygga med alla vuxna på förskolan.

Pedagogisk dokumentation

Vi utgår från barnens tankar, kunskaper, intressen och behov. Vi dokumenterar mycket för att synliggöra utvecklingen i verksamheten och bland barnen. Vår pedagogiska dokumentation ligger sedan till grund för vårt fortsatta arbete tillsammans med barnen och för utvecklingssamtal med vårdnadshavare.

Pedagogisk miljö

I vårt arbete strävar vi efter att utgå från barnens starka sidor och intressen. Utifrån dessa arbetar vi medvetet med att utveckla lekmiljöer både ute och inne som erbjuder barnen utmaningar, lockar till lek samt ger inspiration till att utforska omvärlden och med fokus kring en hållbar utveckling för framtiden.

Våra mål och visioner

Vi arbetar utifrån Sommen förskolas huslinje, som är utvald för att lyfta fram centrala delar av Läroplanen för förskolan, Lpfö 18. Några av målen rör bland annat hur vi är mot varandra, hur lek, språk och barnens nyfikenhet får en central roll i vardagen. Huslinjen revideras årligen för upprätthålla god kvalitet i utbildningen och dess undervisning

Kontakt

Sommens förskola

Timmermangatan 1
573 61 Sommen

Daniel Berg
Rektor
0140-685 93

Susanna Palm
Biträdande rektor 
0140-68 717

Annicka Enell

Specialpedagog

0140-683 23

Avd Ekan 0140-303 06
Avd Jollen/Skutan 0140-303 70

Senast ändrad:  2020-04-06

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR