Tranås kommun

Tallbackens förskola

Tallbackens förskola öppnades i januari 2014. Förskolan är inrymd i stora, fräscha, nyrenoverade och ändamålsenliga lokaler. Det finns snickarrum, vattenlek, platsbyggda kojor och gemensamma mötesplatser. Förskolan har två stora gårdar med grillplats, upplevelsestig, odlingsträdgård och vattenlek med riktig vattenpump och vattenkanal.

Olika områden

Vi arbetar med att få ihop ute- och innemiljön genom områden som luft, eld, vatten och jord. Delar av gården ligger i ett skogsområde men vi har även närhet till övrig natur och lekpark.

Blir du nyfiken på oss är du hjärtligt välkommen att hälsa på.​

Våra avdelningar

Tallbackens förskola är uppdelad på fyra avdelningar. På Fröet och Droppen finns de yngsta barnen och på Vinden och Solen finns de äldre barnen. Avdelningarna arbetar mycket tillsammans, bland annat för att barnen ska kunna inspireras av varandra men också för att vi ska kunna tillgodose barnens olika intressen och behov.

Projektinriktat arbetssätt med pedagogisk dokumentation

Avdelningarna arbetar med barnen i mindre grupper, både ute och inne. Arbetet utgår från barnens kunskap, tankar och idéer. Vi dokumenterar mycket för att synliggöra utvecklingen i verksamheten och för att kunna se barnens lärande. Dokumentationen ligger sedan till grund för vårt fortsatta arbete tillsammans med barnen och för utvecklingssamtal med föräldrar.

Våra mål och visioner

Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö98). Några av målen rör hur vi är mot varandra, barnens utveckling och lärande, barns inflytande och relationen mellan förskola och hem. Vi upprättar nya målområden varje år för att behålla god kvalitet i den pedagogiska verksamheten.

Kränkande behandling

Tallbackens förskola har en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Det innebär att vi ständigt strävar efter att barnen på förskolan ska trivas och känna trygghet i en stabil barngrupp. De ska bli sedda och respekterade för den de är. Vi har nolltolernas mot trakasserier och kränkande behandling.

Kontakt

Tallbackens förskola

Granitgatan 3
573 42 Tranås

Ingela Gerebrant
Rektor
0140-687 64

Linda Wibring
Biträdande rektor
0140-681 07

Avd. Fröet 0140-685 95
Avd. Droppen 0140-686 35
Avd: Vinden 0140-685 60
Avd: Solen 0140-688 95

Senast ändrad:  2020-04-06

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR