Tranås kommun

Fritidshem i Tranås kommun

Om du som förälder arbetar eller studerar har ditt barn rätt till plats på fritidshem. Fritidshem gäller från hösten det år när barnet börjar förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Barn till arbetssökande eller föräldralediga har inte rätt till fritids. Ditt barn kan vara på fritidshemmet före och efter skoltid samt lov och studiedagar. Fritidshemmens lokaler finns i anslutning till skolorna.

Ansökan

Ansökan om plats på fritidshem görs via kommunens e-tjänst Ansök om barnomsorg. Barn som har rätt till fritids erbjuds plats på fritidshemmet som är kopplat till skolan. För planering av barngrupper bör ansökan om fritids göras, om möjligt, senast en månad innan önskat startdatum.

Om du inte längre vill ha kvar fritidsplatsen måste du säga upp den. Uppsägningstiden är 60 dagar från den dagen uppsägningen gjorts. Du betalar avgift under uppsägningstiden.

Uppsägning görs via kommunens e-tjänst. Du loggar in med Bank-ID. 


Fritidshem

Adress

Telefonnummer

Fröafalls fritidshem

Vädergatan 573 38 TRANÅS

0140-684 78

Gripenbergs fritidshem

Promenadvägen 1 573 92 TRANÅS

0140-602 57

Hubbarps fritidshem

Skyttegatan 1 A 573 40 TRANÅS

0140-683 16

Junkaremålens fritidshem

Sofia Dahlbergs gata 1 573 37 TRANÅS

0140-684 63

Linderås fritidshem

Grännavägen 573 97 TRANÅS

0140-684 32

Norrskolans fritidshem

Stenhuggaregatan 8 573 34 TRANÅS

0140-686 04

Sommens fritidshem

Folkskolegatan 2 573 61 SOMMEN

076-130 71 96

Änglagårdens fritidshem

Adelövs församlingshem 573 98 TRANÅS

0140-674 27
 

Senast ändrad:  2021-03-12

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR