Tranås kommun

Hubbarps fritidshem

Fritidshemmet är knutet till skolans verksamhet genom att lokaler samnyttjas och genom att skolbarnomsorgens fritidspedagoger även arbetar i skolan med olika aktiviteter.
Hubbarps fritidshem profilerar sig också med motorikbanor.

Fritidshemmet har tre grupper: Skytten, Bågen, Jägaren och Pilen.

Kontakt

Hubbarps fritidshem

Skyttegatan 1 A

Anette Lindgren
Rektor
Tfn: 0140-68 450

Helena Stålhandske

Bitr rektor

Tfn: 0140-68 767

Skytten
Tfn: 0140-683 16, 076-49 51 634

Bågen
Tfn: 0140-684 86, 076-49 51 672

Jägaren
Tfn: 0140-683 90, 076-49 65 739

Pilen
Tfn: 0140-684 62, 076-49 65 750


Text

Senast ändrad:  2020-09-21

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR