Tranås kommun

Junkaremålsskolans fritidshem

Vi pedagoger på Junkaremålsskolans fritidshem vill kort berätta om vår verksamhet. Fritidshemmet är organiserat i fyra avdelningar;

Grön (F-klass och åk 1), Gul (F-klass och åk 1), Blå (F-klass och åk 2)och Röd (åk 3 och uppåt).

Öppettider

Våra ordinarie öppettider är kl. 06:00-8:10 och efter skolan slutat fram till kl. 18:00. Före kl. 8:10 och efter 16:30 är all verksamhet knuten till avdelning Grön, som ligger i hus A1 med ingång på gavlen mot parkeringen. Eleverna tillhör en specifik avdelning, men under lov sker ett nära samarbete mellan avdelningarna och utbudet av aktiviteter görs då till stor del gemensamt.

Utemiljö och måltider

Fritidshemmets utemiljö ger elverna goda möjligheter till stimulernade lek och lärande under alla årstider. Lokaler för olika aktiviteter finns på avdelningarna. För övrigt kan det vara aktiviteter i gymnastiksal eller andra salar i skolbyggnaden. Frukost och mellanmål serveras i matsalen.

Daglig kontakt

Den dagliga kontakten med dig som vårdnadshavare är värdefull och i samband med hämtning och/eller lämning får vi möjlighet att utbyta några ord med varandra. Om barnet vill gå hem själv önskar vi att du som förälder hämtar någon gång i veckan för att bibehålla kontakten.

SchoolSoft

All information lämnas genom SchoolSoft. Vistelsetider, sjukanmälan och meddelanden kan du som förälder eller annan vårdnadshavare lämna löpande. Vi pedagoger checkar av SchoolSoft varje dag och skriver OK på de meddelanden som lämnas. På verksamhetsloggen kan du se bilder och läsa om våra olika aktiviteter.

Lov & studiedagar

Inför lov och studiedagar behöver Centralköket ha matbeställningarna 14 dagar i förväg. Vi meddelar via SchoolSoft när du kan lägga in tider samt sista datum. Efter sista datum spärras lov- och studiedagar och mat beställs till de elever som har tider registrerade.Vid ändringar får du kontakta personal via telefon. Även schemaändringar meddelas via SchoolSoft eller telefon.

Läroplanen

Vi utgår från läroplanens mål och riktlinjer för fritidshemmet.
Det centrala innehållet som fritidshemmet ska behandla finns indelat i fyra områden; Språk och kommunikation, Skapande och estetiska uttrycksformer, Natur och samhälle samt Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse. Läs gärna mer om läroplanen på www.skolverket.se

Normer och värden

Vi strävar efter att:

  • eleverna ska kunna påverka innehåll och arbetssätt under sin tid hos oss
  • eleverna ser sig själva som en del i gruppen, med ansvar för sitt eget initiativ och engagemang samt tar konsekvenser av sitt handlande och ansvar för den miljö de vistas i
  • eleverna visar hänsyn mot varandra, är hjälpsamma och vänliga
  • eleverna har så god självbild och så gott uppförande att de kan ta egen ställning och egna initiativ.

Samverkan med föräldrar

Vi önskar ett nära och förtroendefullt samarbete med alla föräldrar. Vi erbjuder följande samverkansformer:

  • Daglig kontakt
  • Föräldrarmöte eller drop in
  • Erbjudande om utvecklingssamtal
  • Öppet hus med olika teman
  • Information via SchoolSoft

Kontakt

Junkaremålsskolans fritidshem

Sofia Dahlbergs gata 1
573 37 Tranås

Susanne Lantz
Rektor
Tfn: 0140-684 17

Håkan Vernholt
Bitr. rektor
Tfn: 0140-687 80


Avd Gul 0140-684 63
Avd Grön 0140-686 73
Avd Blå 0140-684 54
Avd Röd 0140-686 05

Senast ändrad:  2020-08-10

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR