Tranås kommun

Sommens fritidshem

Sommens Fritidshem ligger centralt i samhället Sommen. Här finns närhet till skog, sjö, multisportsarena, lekparker och pulkabacke.
Fritids ligger i samma byggnad som skolan, och bara några stenkast från Sommens förskola.
Skolan byggdes ut år 2014 och fritids flyttade då in i nya fina lokaler. Lokalen delas med förskoleklass som använder lokalerna på förmiddagarna.

Sommens Fritids har en avdelning med ca 50-60 inskriva barn i åldern 6-12 år. En avdelning med blandade åldrar ser vi som något väldigt positivt, då barnen kan ha nytta av att leka och umgås med barn i olika åldrar.

Öppettider

Öppettiderna på Sommens fritids är varje dag 6:00-17:30

SchoolSoft

All information lämnas genom SchoolSoft. Vistelsetider, sjukanmälan och meddelanden kan du som förälder eller annan vårdnadshavare lämna löpande. Vi pedagoger checkar av SchoolSoft varje dag och skriver OK på de meddelanden som lämnas. På verksamhetsloggen kan du se bilder och läsa om våra olika aktiviteter.

Lov & studiedagar

Inför lov och studiedagar behöver Centralköket ha matbeställningarna 14 dagar i förväg. Vi meddelar via SchoolSoft när du kan lägga in tider samt sista datum. Efter sista datum spärras lov- och studiedagar och mat beställs till de elever som har tider registrerade.Vid ändringar får du kontakta personal via telefon. Även schemaändringar meddelas via SchoolSoft eller telefon.

Läroplanen

Vi utgår från läroplanens mål och riktlinjer för fritidshemmet.
Det centrala innehållet som fritidshemmet ska behandla finns indelat i fyra områden; Språk och kommunikation, Skapande och estetiska uttrycksformer, Natur och samhälle samt Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse. Läs gärna mer om läroplanen på www.skolverket.se


Kontakt

Sommens fritidshem

Folkskolegatan 2
573 61 Sommen
Tfn: 076-130 71 96

Niklas Bratt
Rektor
Tfn: 0140-68 771

Elisabeth Friberg
Bitr rektor
Tfn: 0140-68 765

Senast ändrad:  2020-02-18

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR