Tranås kommun

Pedagogisk omsorg i Tranås

Dagbarnvårdarna i Tranås kommun erbjuder:

  • trygghet i hemmiljö
  • en barngrupp med åldrarna 1-5 år, där barnen lär av varandra och åldersskillnaderna är en tillgång i verksamheten  
  • en miljö där barnen lär sig att ta hänsyn, hjälpa till, ta ansvar och utvecklas i gemenskap med andra, både i den lilla gruppen hos den enskilda dagbarnvårdaren och i större grupper vid gemensamma aktiviteter
  • en möjlighet att få vara med och påverka den dagliga planeringen

Vår verksamhet

Vi arbetar efter en vardagspedagogik som innebär att barnen lär sig matematiska begrepp, utvecklar sitt språk och sin motorik i vardagliga situationer som inköp av mat, matlagning, städning och tvätt. I vardagen finns många tillfällen för lärande och utveckling som vi tar tillvara genom att uppmuntra och stötta barnen i det som intresserar dem.
Vi dagbarnvårdare samarbetar med varandra i olika grupper och har gemensamma aktiviteter. Vi träffas i lekparker, i skogen och i badhuset och gör saker tillsammans.

Vid dagbarnvårdares frånvaro är dagbarnen hänvisade till förskola. Barnen är knutna till en specifik förskola vid dessa tillfällen för att skapa trygghet och kontinuitet.

Skogsmulle - Tillsammans upptäcker vi naturen

Skogsmulle är en aktivitet som vi erbjuder barn som är 5 år. Barnen undersöker och upplever naturen på ett nyfiket sätt och upptäcker på så sätt naturens vanligaste växter och djur.Dagbarnvårdare i Tranås kommun

Namn

Adress

Postnummer

Ort

Telefon

Hellgren, Therese

Granelund Vallstorp, Adelöv

573 98

TRANÅS

076-81012 47

Johnsson, Pernilla

Blåsippsgatan 6

573 39

TRANÅS

070-200 52 77

Norrbin, Marie

Brusarpsvägen 16, Gripenberg

573 92

TRANÅS

073-030 59 05

Westin, Lena

Ängsvägen 11

573 41

TRANÅS

073-840 07 29

Wiberg, Anette

Plogvägen 11

573 37

TRANÅS

070-308 82 64


Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR