Tranås kommun

Pedagogisk omsorg i Tranås

Dagbarnvårdarna i Tranås kommun erbjuder:

  • trygghet i hemmiljö
  • en barngrupp med åldrarna 1-5 år, där barnen lär av varandra och åldersskillnaderna är en tillgång i verksamheten  
  • en miljö där barnen lär sig att ta hänsyn, hjälpa till, ta ansvar och utvecklas i gemenskap med andra, både i den lilla gruppen hos den enskilda dagbarnvårdaren och i större grupper vid gemensamma aktiviteter
  • en möjlighet att få vara med och påverka den dagliga planeringen

Vår verksamhet

Vi arbetar efter en vardagspedagogik som innebär att barnen lär sig matematiska begrepp, utvecklar sitt språk och sin motorik i vardagliga situationer som inköp av mat, matlagning, städning och tvätt. I vardagen finns många tillfällen för lärande och utveckling som vi tar tillvara genom att uppmuntra och stötta barnen i det som intresserar dem.
Vi dagbarnvårdare samarbetar med varandra i olika grupper och har gemensamma aktiviteter. Vi träffas i lekparker, i skogen och i badhuset och gör saker tillsammans.

Vid dagbarnvårdares frånvaro är dagbarnen hänvisade till förskola. Barnen är knutna till en specifik förskola vid dessa tillfällen för att skapa trygghet och kontinuitet.

Mulleskola

För de barn som är 5 år erbjuder vi Mulleskola. Barnen kommer dit med "Mullebussen" som hämtar upp dem runt om i staden.




Dagbarnvårdare i Tranås kommun

Namn

Adress

Postnummer

Ort

Telefon

Andersson, Marie

Majorsgatan 22 A

573 41

TRANÅS

070-831 89 24

Antonsson, Siv

Vasagatan 24 B

573 31

TRANÅS

070-268 95 87

Hellgren, Therese

Granelund Vallstorp

573 98

TRANÅS

076-81012 47

Johnsson, Pernilla

Blåsippsgatan 6

573 39

TRANÅS

070-200 52 77

Norrbin, Marie

Brusarpsvägen 16

573 92

TRANÅS

073-030 59 05

Westin, Lena

Ängsvägen 11

573 41

TRANÅS

073-840 07 29

Wiberg, Anette

Plogvägen 11

573 37

TRANÅS

070-308 82 64







Kontakt

Ulla Blom
Enhetschef
0140-685 52

Paula Grudemo
Placeringsansvarig
0140-683 26

Hanna Nordell
Specialpedagog
0140-686 26


Senast ändrad:  2020-09-29

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR