Tranås kommun

Barn - och elevförsäkring

Tranås kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring med Svedea. Försäkringen gäller för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.

Skadeanmälan

Enklaste sättet att anmälan en skada är direkt via skadeformuläret på Svedeas hemsida, www.svedea.se/gruppforsakringar/kommunolycksfall.

På hemsidan hittar du även skadeblanketter och annan skaderelaterad information.

Har du inte möjlighet att anmäla skadan online eller om du har frågor gällande skador går det bra att kontakta Svedea via telefon, mail eller post.

Telefonnummer: 0771-160 199
Mejl: skadorforetag@svedea.se

Postadress:
Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 STOCKHOLM


Senast ändrad:  2021-01-22

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR