Tranås kommun

Modersmålsundervisning

Alla elever, i grundskolan eller i förskoleklass, som har ett annat språk än svenska som modersmål har rätt att ansöka om modermålsundervisning. Har man anmält sig är det obligatoriskt att delta i undervisningen. Syftet med undervisningen är att eleven ska utveckla sina kunskaper i modersmålet.

Utanför lektionstid

Modersmålsundervisningen är ett eget ämne i grundskolan med egen kursplan och kunskapskrav. Betyg sätt först i år 6 och undervisningen sker utanför ordinarie skoltid, lektionerna kan bedrivas på annan skola än den man vanligtvis går på.

Modersmålet ska vara det språk som barnet talar i hemmet med en eller båda föräldrar samt att eleven har grundläggande kunskaper i språket. När det gäller minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch kan undervisningen starta om det finns lärare att tillgå och en elev anmäld.

Ansök via e-tjänst

Ansök om mödersmålsundervisning via vår e-tjänst

Kontakt

Mia Gustafsson
Biträdande rektor Norrskolan
Tfn: 0140-686 09

Louise Widing
Skoladministratör
Tfn: 0140-683 44

Senast ändrad:  2021-06-30

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR