Tranås kommun

Kulturskolans Stödförening

Stödföreningen hjälper Kulturskolan med praktiska göromål i samband med konserter, resor, läger osv. Årsavgiften och intäkter från lotteriförsäljning används till elevstipendier, bidrag till resor, vissa speciella inköp och fika vid repetitioner mm.

Om du är intresserad av att engagera dig i Stödföreningen, kontakta Kulturskolan för vidare kontakt.

Senast ändrad:  2020-08-07

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR