Tranås kommun

Undervisningsteknik med positiva resultat

Fröafallsskolan i Tranås är en skola som under flera år har använt sig av en relativt ny undervisningsteknik. Maria Bergqvist, som är en av de som leder projektet, har nyligen besökt skolan där personal samlades för vidare arbete med Learning Study samt variationsteorin.

Maria Bergqvist är redo för ett möte med personalen på Fröafallsskolan.

Maria Bergqvist är lärare i matematik/NO för år 1–7 och har arbetat inom grundskolan sedan 1995. Hon har arbetat på Öjersjö Brunn i Partille sedan år 2000 och som utvecklingsledare i kommunen har hon handlett studier i matematik och svenska. Sedan hösten 2010 är Maria tjänstledig från skolan för att föreläsa, utbilda, handleda studier samt implementera Learning Study i flera kommuner i Sverige. Hon har dessutom hållit i handledarutbildning på Utbildningsförvaltningen i Stockholm och handlett studier på Göteborgs universitet.

Vad innebär det då för lärare i praktiken? Allt handlar i grund och botten om anpassad undervisning för elevgruppen.

–Man samlas som ett lärarteam under cirka 1,5-2 tim i veckan för att gå igenom om eleverna har lärt sig det man vill att de ska lära sig. Fördelarna är att man gemensamt individanpassar undervisningen och lägger fokus på undervisningsgruppen, förklarar Maria.

Maria förklarar att vid planering i teamet tittar man på de kritiska aspekterna och analyserar lektionerna. Lärarna tycker, tänker, diskuterar och analyserar tillsammans. Detta har medfört att lärarna blev tryggare i sin undervisning. Det har också lett till mer likvärdig undervisning.

Fröafallsskolan startade med Learning study 2011 med statligt bidrag från en projektansökan om att utveckla undervisningen i matematik. Efter projekttiden fortsatte de arbetet eftersom det gav så positiva effekter undervisningen och elevernas resultat.

Ämnesdidaktiskt kollegium (ÄDK), som är en utveckling av Learning Study, är en strukturerad modell för kollegialt lärande. I Learning Study arbetar lärarna med ett lärandeobjekt under en längre tid. Tanken med ÄDK är att det ska följa den pågående undervisningen och skapa en arena för kollegial undervisningsutveckling.

Anna Fredin, lärare på Fröafallsskolan samt förstelärare inom ÄDK, berättar:

– Arbetet med ÄDK startade för oss 2015. Tankarna som man hade från Göteborgs universitet, att variationsteorin ännu mer skulle få genomsyra den vardagliga undervisningen kändes också helt rätt för vår skola.

Arbetet möjlighet att lärare utvecklar undervisningen tillsammans. Rektorerna skapar ramarna för arbetet som innebär 1,5 timmes möte varje vecka. Anna berättar vidare om de positiva effekterna av detta arbete.
–Vi blir mer professionella i vår undervisning. Vi får in forskningen och en teori om lärande naturligt in i våra klassrum. Vi ser positiva effekter på elevernas resultat i bl a nationella prov.

Maria Bergqvist berättar också om de positiva resultat som detta arbetssätt har påvisat i hela Sverige:

–Vi kan genom elevernas resultat, på tex nationella prov, se ett bättre resultat efter att skolorna börjat använda Learning Study och ÄDK.

Röster från lärare på Fröfallsskolan:

"Man skalar av nu och tar inte med så mycket på en gång.”

”Vi lyfter felsvar mer medvetet nu och behandlar dem.”

"Kontrasteringar är något jag har tagit med mig i min undervisning."

”Många elever har blivit mer medvetna om sitt eget lärande”.

Röster från elever på Fröafallsskolan:

”Om man gör ett fel kan man lära sig av det.”

”Man lär sig hur man tänker.”

”Först tänker man fel sen blir det rätt till slut. Då lär man sig.”

”Man ser att alla har lärt sig.”

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR