Tranås kommun

Caroline vill skapa nätverk för engelsklärare

Träffa Caroline Eriksson, en av de nya karriärlärarna, och läs mer om hennes uppdrag inriktat på språkutveckling.

Caroline Eriksson vill att engelsklärarna arbetar för en bra övergång mellan de olika stadierna

Caroline Eriksson vill att engelsklärarna arbetar för en bra övergång mellan de olika stadierna

Caroline Eriksson är en av de nytillkomna lärarna som har tagit sig an en karriärtjänst i Tranås kommun. Det var i januari 2017 som Caroline blev kontaktad av sin rektor Lina Rahm.

– Lina sa att hon tyckte att jag skulle söka karriärtjänsten och att det skulle vara inom språkutveckling. Det var väldigt skönt att känna det stödet från Lina, berättar Caroline Eriksson.

Hon bestämde sig för att söka och såg det som en spännande utmaning. Linas tanke var att Caroline skulle jobba mot kollegorna inom karriärtjänsten och det var där tanken om att starta ett nätverk för engelsklärare började.

– I kommunen har man inom karriärtjänsten arbetat för att skapa enhetlighet i matematikundervisningen vilket inspirerade mig till att vilja lyfta över denna tanke till språkundervisningen. På Junkaremålsskolan är vi två pedagoger som har en karriärtjänst inom språkutveckling, förklarar Caroline.

Hon berättar att hennes kollega Helene Tångring, som har tilldelats den andra karriärtjänsten inom språkutveckling har samma ämneskombination som hon och har en gedigen erfarenhet av undervisning i moderna språk. Då föll det sig naturligt att Helene fokuserade på moderna språk och Caroline på engelskundervisning.

Carolines vision är att överbrygga hoppen mellan stadierna för att skapa en så bra övergång som möjligt för eleverna.

– När en elev får F i nian kan man undra över att det ska ta så lång tid innan man åtgärdar detta.

Hon menar att ett nätverk för lärare i engelska kan skapa en kartläggning över vad som kan förväntas i de olika stadierna. Detta är något som Susanne Lantz och Monica Berg arbetat med under en lång tid inom matematiken och som gett resultat.

– Ett av problemen när det kommer till engelska är att det inte finns några tydliga kunskapsmål förrän i sexan och för en del elever kan det komma som en chock att de inte uppnår målen som är satta, menar Caroline Eriksson.

Målet för det språkutvecklande arbetet Caroline bedriver är att det ska finnas en tydlig struktur i engelskundervisningen. Genom tydlighet skapar man förutsättningar för lärare att hjälpa elever att nå de förväntade målen. Hon menar även att detta kan bli ett bra stöd för lärare som inte känner sig lika trygga i lärarrollen och som tycker att det är svårt när det inte finns nedskrivet vad som förväntas av en elev som går i fjärde klass. Det blir även en fördel vid tillfällen då vikarie måste användas.

– Här kommer nätverket till nytta när vi som undervisar i engelska i Tranås kommun får träffas och diskutera hur undervisningen läggs upp. Det är viktigt att fastställa vad en elev förväntas kunna i, till exempel, trean på grundskolan.

När Caroline undervisar nybörjartyskakursen A1 finns det från skolverket nedskrivna kunskapsmål och dessa skulle kunna översättas till den tidiga undervisningen i engelska.

Carolines språkutvecklande projekt sträcker sig fram till juni 2019. Därefter ska projektet utvärderas och beslut tas om man i kommunen ser att det finns ett behov av fortsatt arbete inom området.

– Jag tycker att det är tidsbegränsat och att man ser om behovet för projektet finns, men jag tror att måste se att detta är ett långsiktigt arbete och att man inte kan lösa detta på en gång, säger Caroline Eriksson.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR