Tranås kommun

De arbetar för en porrfri barndom

2020-01-07 För personalen i Barn- och utbildning blev första föreläsningen en omskakande möte när Elsa Lantz och Harry Skärlund från Porrfri Barndom berättade om ungas utsatthet på nätet.

Den sjunde januari samlades personal inom barn- och utbildning för en gemensam uppstart av vårterminen. Dagen kom att handla om digitalisering och förmiddagens föreläsning handlade om digitaliseringens baksida medan eftermiddagen handlade om hur man kan arbeta med digitaliserade pedagogiska verktyg.

Elsa Lantz och Harry Skärlund från Porrfri Barndom stod för föreläsningen om digitaliseringens baksida - nätporr. I sin föreläsning berättade de om hur barn i tidig ålder ofrivilligt exponeras för porr.
– Enligt svensk forskning är barn cirka 12-13 år när de börjar söka aktivt efter porr, men många exponeras även när de är flera år yngre. Ofrivillig exponering sker ofta genom att ett annat barn visar, enkla googlesökningar, länkade filmer eller pop-up-annonser, förklarar Elsa Lantz som är medgrundare och verksamhetsledare för Porrfri Barndom.
Hon lyfte problematiken kring hur ovetande många vuxna är om hur verkligheten ser ut när det kommer till barns exponering av porr idag. En SIFO-undersökning från 2019 visar att mer än 7 av 10 föräldrar inte tror att deras barn har sett porr, berättar Elsa.

Harry Skärlund är ansvarig för Porrsnacket Live och har själv egen erfarenhet av att växa upp med ständig tillgång till porr under sin uppväxt, något som orsakade ett beroende som han senare lyckades ta sig ur. Tillsammans med Elsa guidar de personalen genom hur tillgängligheten av porr på nätet ser ut.
– Dagens porr är nästan uteslutande av hardcorekaraktär där det till 90 procent förekommer agressiva inslag, så som strypsex, förklarar Harry.
Elsa berättar om flickor, som hon intervjuat, redogör för en dyster verklighet. 19-åriga tjejer berättar att de flesta av deras kompisar blivit utsatta för sexuellt utnyttjande med våldsamma inslag och att porrindustrin för många blir en form av sexualundervisning. När de unga möts av en värld där agressiva sexakter är en normalitet uppstår en skev uppfattning om vad som egentligen är sex.
– Vi måste alla ta åldersanpassade porrsnack med barn och unga - i tid - annars hinner porrindustrin först. Vi måste prata med barn om rätten till sin egna kropp, privata kroppsdelar, samtycke och skillnaden mellan sex och porr, säger Elsa Lantz.

Efter det hårda uppvaknandet ger Elsa och Harry handfasta tips och råd om hur man kan prata med unga om vad sex egentligen handlar om och att våld aldrig är okej. I porren får de inte lära sig att ödmjukhet, lyhördhet och ömhet utan här måste vuxna kliva in om prata om vad en sexuell relation verkligen handlar om.

I aulan, denna dag, sitter en personalkår som arbetar med barn från förskoleklass upp till gymnasiet och Elsa och Harry lyfter att det är viktigt att prata utifrån den nivå där barnet är och ta diskussionen utifrån det.
– Man kan inte vänta på det perfekta tillfället att prata om sex och porr utan att ta lite undan för undan. Stopp min kropp är en bra start, berättar Harry Skärlund.
Att prata om detta med sina barn är viktigt som en preventiv åtgärd för att barn inte ska hamna i utsatta lägen. När barnet blir äldre är det bra om föräldrarna tar del av barnens nätvanor. Harry menar att det är bra att testa de spel som barnen spelar eller testa de appar som barnen använder.
– Det är lätt att känna sig maktlös när det känns som om barnen har mer koll inom digitaliseringen, säger skolchefen Cecilia Axelsson som närvarar vid föreläsningen.
Elsa håller med om detta och menar att det är viktigt då att prata om detta och att få en större inblick.

Efter föreläsningen får pedagogisk personal sitta i grupper och diskutera föreläsningen och hur man kan arbeta preventivt inom skolvärlden. Diskussionen följs sedan upp som en gemensam avslutning av föreläsningen.

Porrfri Barndom lyfter även vikten av ett kommunalt porrfilter för att förhindra att barn exponeras för porr i skolan.
– I Tranås kommun har man infört ett webbfilter där man aktivt kan blockera sidor med opassande material där personal inom kommunen kan anmäla vilka sidor som inte är lämpliga inom skolvärlden, förklarar SchoolSoft-samordnare Elizabeth Lindlöf.
– Vi informerar även om hur man, som förälder kan ställa in filter på telefon och datorer på vår hemsida, förklarar Elsa Lantz.

Vill du läsa mer om hur du pratar om porr med ditt barn kan du gå in på Porrfri Barndoms hemsida. 

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR