Tranås kommun

De står inför ett spännande forskningsprojekt

2020-02-10

Nu i dagarna kör ett forskningsprojekt om inlärningssvårigheter inom svenska och matematik igång och två skolor i Tranås kommun finns med i studien.

Det är doktoranden Hanna Lindström-Sandahl från Linköpings Universitet som står bakom den så kallade interventionsstudien inom svenska och matematik. Under tre år kommer hon, tillsammans med forskningskollegor, studera tidiga insatser när det kommer till inlärningssvårigheter. Flera skolor runt om i Östergötland och Småland finns uttagna där Hubbarpsskolan och Junkaremålsskolan finns med i studien.

– För oss är det ett fantastiskt tillfälle att få göra denna extra insats för våra elever som dessutom finansieras av Vetenskapsrådet i samarbete med Linköpings Universitet, säger rektor Annika Fasth.

Då studien finansieras av Linköpings universitet kan speciallärarna arbeta intensivt med elever som är i behov av extra insatser utan att det påverkar den andra undervisningen med hjälp av denna finansiering Linköpings Universitet, säger specialläraren Cathrine Karlsson.

– Vi ser många fördelar med att få vara en del av denna studie. Inte nog med att vi får material för att kunna kartlägga eleverna för att möjliggöra stöd utan vi får även forskningsbaserade tillvägagångssätt, menar Cathrine.

Att få vara en del av denna studie gör att skolorna dessutom får ta del av den senaste forskning inom inlärning, vilket bara stärker skolornas profession förklarar Annika Fasth.

Studien börjar med en screening i februari, där elever i årskurs ett får testa sina kunskaper inom svenska och matematik. Här tas de elever med svårigheter inom dessa ämnen ut.
– Vi följer upp detta med ytterligare en screening där vi dubbelkollar att det inte bara handlar om att eleven haft en dålig dag, förklarar Marit Hall som är mentor i årskurs ett.

Cathrine Karlsson förklarar att de alltid gör denna typ av screening för att se till att eleverna får den hjälp de behöver. Skillnaden denna gång är att vi får forskningsbaserat träningsmaterial.

Efter screeningen skickas underlaget till universitetet där eleverna anonymiseras. Annelie Bengtsson som är speciallärare på Hubbarpsskolan förklarar att det bara är personal på skolan som vet vilka elever det är som är med i studien.

När elevunderlaget är framtaget kommer eleverna delas upp i två grupper inom ämnet. Den ena gruppen får den typ av insats som skolan normalt ger elever som riskerar att inte nå målen, vilket är insatser i mindre grupp eller enskilt. Den andra gruppen får arbeta utifrån ett, utav forskarteamet, framtaget material där eleverna vid fyra tillfällen varje vecka under nio veckors tid får arbeta enskilt med speciallärare under en halvtimma.

Studien pågår under tre år där lärare och forskare följer de elever som idag går i ettan på Hubbarpsskolan och Junkaremålsskolan. Projektet går ut på att hitta var svårigheten ligger men även att utvärdera vilket arbetssätt är bäst för elever med svårigheter inom svenska och matematik.

– Det här arbetet kommer vi att ha stor nytta av även för elever som inte ingår i denna studie. Det blir ett bra bedömningsstöd och något som vi verkligen kan använda och som inte bara hamnar i en pärm, förklarar specialläraren Annelie Bengtsson.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR