Tranås kommun

De undersöker hur elevaktivteten kan öka

Kooperativt lärande står på agendan och i Tranås kommun arbetar dessa lärare för atthitta strukturer för att få elever att bli mer aktiva under lektionern. De är en del i BUs utvecklingsarbete.

Det är onsdag eftermiddag och i ett konferensrum A på Holavedsgymnasiet har lärare från alla skolstadierna och från olika ämnesområden bänkat sig. Under hösten kommer Malin Fälth, Tony Sundbrandt, Catarina Månsson, Anna Fredin, Magdalena Svala och Martin Fritzin att träffas för att diskutera kooperativt lärande. Kooperativt lärande handlar om att förbättra elevaktiviteten för att skifta fokus från läraren till eleven.

– Studier visar att läraren oftast står för 70 procent av insatsen medan eleven för 30 procent. Frågan är hur vi får eleverna mer aktiva, för det är då inlärningen är mest effektiv, säger Catarina Månsson.

För några av lärarna är det ett nytt område medan andra har arbetat med teorier inom kooperativt lärande förut.

– Det här är nytt för mig, men när man läser om kooperativt lärande så blir det många aha-upplevelser. Just nu blir det mycket studier för att sedan kunna diskutera hur man kan implementera teorierna, säger Catarina.

Tony Sundbrandt, som finns med i denna utvecklingsgrupp, har tidigare arbetat med kooperativt lärande och drivit utvecklingsprojekt inom ämnet där han har arbetat med strukturer för större elevaktivitet. Med utgångspunkt i de vetenskapliga teorierna har han tillsammans med kollegor på Junkaremålsskolan arbetat för att få eleverna att bli aktiva resurser, något som optimerar lärprocessen.

Under våren kommer fokus från kooperativt lärande skifta till variationsteori.

– Kooperativt lärande och variationsteorin går fint hand i hand, förklarar Anna Fredin som är med i utvecklingsgruppen.

Anna Fredin, som undervisar på lågstadiet på Fröafallsskolan, är väl insatt i variationsteorin. På Fröafallsskolan har man arbetat in variationsteorin där ämneslag på skolan sitter ner en gång i veckan för att analysera undervisningen.

– Man kan säga att variationsteori fokuserar mer på undervisningen. Lärarna formulerar mål i undervisningen genomför moment med eleverna för att sedan analysera hur det gick tillsammans med kollegorna. Medan variationsteorin handlar om undervisningen så handlar kooperativt lärande om att skapa strukturer för elevaktivitet, förklarar Anna.

Detta utvecklingsarbete är en del i det arbete som sker inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Tranås som ska ge lärarna fler verktyg i sin verktygslåda. Susanne Lantz, som är kommunens skolutvecklingsledare, lyfter att att man arbetar med fler områden, så som språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) och digitalisering.

– Ju fler verktyg vi har i verktygslådan destu bättre kan vi hjälpa våra elever och genomföra de specialanpassningar som kan behövas, säger Susanne Lantz, skolutvecklare i Tranås kommun.

Vill du läsa om Tonys tidigare projekt så kan du läsa mer här: Tony brinner för skolutveckling

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR