Tranås kommun

Förskolepersonal fördjupar sig i Lpfö18

2020-01-08 Under 2018 fastställdes den nya läroplanen för förskolan men läroplanen har reviderats då barnkonventionen tagits i laga kraft. Hasse Gustavsson föreläste om revideringarna.

Tisdagen den 7 januari hade alla medarbetare i förskolan en inspirationsdag. Detta var den första av två dagar som ska handla om revideringarna i Lpfö18, barnkonventionen och professionella medarbetare i förskolan.

På plats för att guida förskolepersonalen genom revideringarna var Hasse Gustavsson som är utbildad förskollärare och som varit rektor inom förskola och skola. Dagen inleddes med en omvärldsspaning där Hasse Gustavsson lyfte varför svensk förskola är bra.

Därefter följde en tillbakablick på den kvalitetsgranskning av förskolan som skolinspektionen gjorde 2015-2017. Därefter gick Hasse igenom de olika delarna som är reviderade i Lpfö -18 så som hälsa och välbefinnande, jämställdhet, kommunikation, leken, undervisning i förskolan, förskollärares och barnskötares ansvarsroller, hållbar utveckling, digital kompetens och förskola på vetenskaplig grund.

Varje del avslutades med att deltagarna fick reflektera över innehållet utifrån sin verksamhet. Föreläsningen var mycket uppskattad och många av pedagogerna kände att Hasse både lyfte det superjobb som förskolepersonalen gör och vilka utvecklingsområden och utmaningar som finns.
– Det var skönt att få en bekräftelse på vilket bra jobb vi gör inom förskolan, men att det även vad man behöver förbättra. Tydliga riktlinjer underlättar i vårt arbete mot ökad samsyn inom förskolan, berättar Sandra Berlin som arbetar på Kungsparkens förskola.

Nästa inspirationsdag kommer att handla om barns rätt till integritet, barnkonventionen och professionell medarbetare i förskolan.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR