Tranås kommun

Matematiknätverket säkerställer likvärdighet i ämnet

Publicerad 2019-11-28

Det är onsdag eftermiddag och en grupp matematiklärare har satt sig ner i ett klassrum för att diskutera matematik. Monica Berg och Cecilia Gripendahl som leder matematiknätverket lyfter dagordningen och kör igång mötet.

Nätverket körde igång 2015 och på vägen har ansvaret för att driva nätverket skiftat. Matematiknätverket består av matematiklärare från varje skolenhet, vilket är just poängen med detta nätverk. Genom att alla skolenheter finns representerade kan man inom ämnet samarbeta för att skapa en gemensam grund att stå på. Att följa läroplanen är en självklarhet, men frågan är hur man praktiskt går tillväga.
– Vi har arbetat med att skapa en matematikutvecklingsplan inom kommunen för vad eleverna ska arbeta med i de olika stadierna, förklarar Monica Berg.

De andra deltagarna ser många fördelar med att regelbundet sitta ner för att diskutera undervisning inom ämnet.
– Genom den matematikutvecklingsplan som är framtagen så skapar vi lärare en röd tråd som genomsyrar hela skolgångens matematikundervisning, vilket våra elever vinner på, säger Jessica Lago Pihl, lärare på Norrskolan.
Per- Anders Nilsson på Ängarydsskolan poängterar att detta även säkerställer kommunens likvärdighet inom matematikundervisningen.
– Därtill finns det andra fördelar med detta nätverk. För en lärare som är ny i kommunen är detta en trygghet för både läraren själv, då det finns en tydlig plan, men även för eleven som vet att undervisningen är lika för alla, säger Kim Gustavsson som undervisar på Hubbarpsskolan.

Vid tidigare nätverksträffar gjorde lärarna en kartläggning över områden som elever tenderade att ha större svårigheter med. Där upptäcktes det att bråktal var något som elever tyckte var svårt att förstå. De analyserade elevers resultat och delade med sig av sina erfarenheter av undervisning kring bråktal för att hitta sätt att tydliggöra bråktal bättre för eleverna.
– Bråktalen har varit en del av arbetet, sedan arbetar vi ständigt för att revidera den matematikutvecklingsplan som är framtagen. Det kommer nya förslag till kursplanen från Skolverket och då behöver vi förhålla oss till den, säger Monica Berg.
De är överens om att det är ett ständigt utvecklingsarbete och att det är viktigt att man strävar efter att fortsätta utvecklas och inte luta sig tillbaka och vara nöjd.
– Styrkan här är att vi är en enhet. En trygghet för alla som undervisar och en trygghet för våra elever, säger Cecilia Gripendahl.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR