Tranås kommun

Natur och Teknik för Alla på elevernas schema

2018-03-08 I Tranås kommun har man under lång tid arbetat med att höja grundskoleelvernas natur- och teknikorienterade undervisning. Läs mer om detta!

Anette Eek arbetar med att utveckla arbetet med natur och Teknik för Alla

Anette Eek arbetar med att utveckla arbetet med natur och Teknik för Alla

I Tranås kommun tog man beslut 2004 om att bli medlem i föreningen Naturvetenskap och Teknik för Alla (NTA) som startades på initiativ av Kungliga Vetenskapsakademin och Ingenjörsvetenskapsakademin tillsammans med Linköpings kommun. Man ville höja intresset för naturvetenskapliga ämnen, teknik och höja kvaliteten för den typ av undervisning på låg- och mellanstadiet. I höstas firade föreningen 20-årsjubileum.

– NTA innebär praktisk NO, där eleverna får göra förutsägelser och sedan pröva dessa. berättar Anette Eek.

Anette är den, i kommunen, som har övergripande ansvar för att skolorna i Tranås arbetar utifrån de mål och krav som föreningen NTA har satt.

Den blå lådan

Den blå lådan har blivit symbolen för NTA. I kommunen finns det 107 lådor som innehåller olika teman. De flesta NO- lärare på låg- och mellanstadiet i Tranås kommun arbetar med NTA och undervisar varje termin kring ett tema. Varje tema representeras av en NTA-låda, med allt nödvändigt material för att arbeta på ett vetenskapligt sätt med det naturvetenskapliga eller tekniska området. Eleverna får bland annat testa på praktisk NO genom teman som Matens kemi, Från frö till frö, Flyta eller sjunka och många fler teman som ska höja intresset för naturvetenskap och teknik.

Anettes eget favorittema är Kretsar kring el. Där får eleverna t ex lära sig att skapa en sluten krets.
– Det är roligt att få vara med när eleverna upptäcker vad det faktiskt innebär och hur strömmen där hemma fungerar, berättar Anette.

Utbildning per tema

För att undervisa i NTA har organisationen Naturkunskap för Alla ställt vissa krav för att säkerställa att undervisningen ligger på rätt nivå.

– Lärarna får gå igenom en endagars utbildning för varje tema för att få undervisa kring det som finns i den blå lådan. På så vis ser organisationen till att det blir en likvärdig undervisning inom ämnet.

För nya lärare kan detta vara ett extra stöd i den nya arbetsrollen och för elever är detta en garanti för en god lägsta nivå. För den erfarne läraren blir detta en bra bas som man kanske väljer att komplettera för att fördjupa arbetet med temat.

Administrationen kring lådorna kräver en del arbete. Det gäller att hålla koll på vilken låda som ska till vilken lärare och se över vilka som behöver utbildning för respektive låda.

Utöver det administrativa arbetet kring NTA leder Anette utvecklingsarbetet kring de blå lådorna och då NTA är en organisation med tydlig struktur finner Anette Eek mycket stöd hos regionsamordnaren som Anette kan bolla idéer med och ställa frågor. I arbetet blir kompetensutveckling viktig för att arbetet kring elevernas nyfikenhet för ett vetenskapligt arbetssätt inte ska stagnera. Alla lärare i kommunen träffas en gång per termin för att utbyta erfarenheter kring arbetssätt inom NTA.

– Jag försöker även hitta bra föreläsare som kan inspirera pedagogerna i Tranås kommun. Genom både rikskonferenser och regionskonferenser så finns möjlighet till utbyte av erfarenhet.

Under våren kommer grundskolelärarna i Tranås få en---föreläsning med Claes Klasander från Centrum för Tekniken i Skolan - CETIS. Han kommer ge lärarna mycket inspiration kring teknikämnet i skolan. Detta med avstamp i ett nytt NTA-tema i teknik som startat på lågstadiet under läsåret.

Under året hoppas Anette att få igång ett nätverk för lärare, näringsliv och skolledare i kommunen för att stärka det kollegiala arbetet, driva skolutveckling inom NO samt diskutera arbetssätt och metoder.

– Även kompetensutvecklingen blir här ett viktigt inslag, säger Anette Eek.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR